Page 4 - TBB
P. 4

ÖNCE       PARTİ      ÎCÎ   DEMOKRASİ               S
                                                  u

                                                  N
                                                  U
                                        Sami GÖKDENtZ
                                       T.B.D. Genel Başkanı ş
                             çalışmalar Devlet ve halk çıkarlarına
          Türkiye  1946 yılında başlatılan endekslendirilmelidir.  Adaylar, geniş
       çok partili demokrasiden sonra yaptığı parti   tabanınca  seçilmeli  ve genel

       bir dizi seçimlerden birini daha 18  başkanlık sultasına son verilmelidir.
       Nisan'da  yapma hazırlığı içindedir.
                                Değiştirilecek Seçim Kanunuyla,
          Tüm  bu seçimlerde  beklenen,  yerel ve genel seçimlerde iki dereceli
       millet iradesinin seçmen  kisvesiyle  seçim sistemine geçilmelidir.
        sandığa yansıtılmasıdır. Ancak hepimiz
        görüyoruz  ki bu seçimlerde; seçmen     Seçmene  tercihli oy kullanma

       kendi  iradesiyle   belirleyemediği   hakkı  sağlanmalıdır.  Bu olanaklar
        adaylara, önüne hazır konulan listeyle seçmene  kişilik kazandıracak bu güç
        oy vermek zorunda bırakılmaktadır. Bu ve   itibar. Parlamentoya da muhakkak
        adaylar için TERCİH OYU kullanmak yansıyacaktır.
       hakkı  da yoktur. Bu  yanlış nasıl
        düzeltilecektir?                Onurlu  bir  parlamento   hiç
                             şüphesiz ki. Rejimin  de güvencesi
          Önce Siyasi Partiler Yasası, sonra olacaktır. Bu günleri hepimiz görmek
        Seçim  Yasası düzenlemesiyle.      ve yaşamak  istiyoruz.          Siyasi partiler, üye kayıtlanndan,    Partilerin içindeki Bizans oyunlan
        delege  seçimlerinden,   ilçe ve il bittiğinde,  DEMOKRASİ     bütün
        seçimlerine  kadar yargı denetim ve  güzelliği ve sevimliliğiyle  tekrar
        gözetimi  altında  tutulmalı, gelir-  halkımızın   teveccütüne   mazhar
        giderleri sıkı kontrol edilmeli, tüm  olacaktır.

             İLLER VE BELEDİYELER    195  NİSAN  1999
   1   2   3   4   5   6   7   8   9