Page 3 - TBB
P. 3

İLLER          İÇİNDEKİLER                     SAYFA
          V E
                     SUNUŞ
    BELEDİYELER   DERGİSİ
                     * Önce Parti İçi Demokrasi
         Sahibi          Av. Sami GÖKDENİZ...                 193
     Türk Belediyecilik Demeği Adına
        Demek Başkanı
          Ve
      Balıkesir Belediye Başkanı  MAKALE
       Sami GÖKDENtZ       * Yerel Yönetimlerde Daha Fazla Demokrasi İçin
      Yazı tşleri Sorumlu Madürü
        Genel Sekreter       TBD-IRI Eğitim İşbirliği
       Erdoğan HAMURCU        Erdoğan HAMURCU                   194
                     * Mahalli İdareler ve Çevre Sorunlan
      Yaym ve Danışma Kurulu
       Teoman ÜNÜSAN         Prof. Dr. Nuri TORTOP                195
       Prof. Dr. Nuri TORTOP    * Belediye Başkanlarının 199 Yılının İlk Altı Ayma Ait
       Erdoğan HAMURCU
       Prof. Dr. Ruşen KELEŞ     Emekli Aidatlarının Hesaplanması Esasları
       Prof Dr. Cevat GERAY     Celal GÜVENÇ                     201
        Enis YETER
        Erdoğan ÖNER       * Kentler Halkla İlişkiler
         Nihat Baş         Ahmet Sezai Aydm                   206
        Zafer ÜNAL        * En Az Maliyetle En İyi İşleyen Bir Devlet İdaresine
       Belma ÜSTÜNIŞIK
      Oral KARAOSMANOĞLU*       Ulaşma Çabalan
                      Mustafa T E K M E N                 210
                     * Kaymakamın Günlüğü
        Yayın Yönetmeni       Ertuğrul TAYLAN                   218
        Seyit KARSLI
                     * Ahmet Beyle Hakkı Hocayı Tanıştırsak Ne Olur?
       YÖNETİM  YERİ         Atilla İNAN                     222
    TÜRK BELEDİYECİLİK DERNEĞİ   * Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenlikleri
     Mithatpaşa Cad. No: 45/2 Ankara Ahmet ÖZDEMİR                   224
     Tel; (312)431 67 40-431 67 42
       435 98 11 -435 98 14  * Yerel Yönetimlerde Mesken ve İşyeri Sorunlan ve Geleceği
       Fax: (312) 432 38 33   Üzerine Bir İnceleme
     Misafirhane: Selanik Cad. No: 57 İsmail CERİTLİ                  228
     Tel: (312) 425 00 03 -425 00 31
                     * Belediye Organlarının Yeniden Düzenlenmesi
      Türk Belediyecilik Demeği   Eyüp ZENGİN                     237
        Eğitim Projesi

     Ahmet Rasim Sokak No: 27 Çankaya BELEDİYELERİMİZ
    Tel: (312) 441 24 18 Fax: (312) 440 32 48
                     * Karaman Belediyesi.                 .240
     Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
       Kondrad Adenauer Vakfı  YORUMSUZ  50 Y I L ÖNCE 50 Y I L SONRA
        katkısıyla basılmıştır.
                     * İller ve Belediyeler Dergisi
          ***           Prof. Hasan Refik ERTUĞ               .245

     Grafik Düzenleme - Dizgi - Baskı  * Mevzuatın İçinden
        GENÇ OFSET
    MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  Mustafa DÖNMEZ  - Cemal ÖZYARDIMCI        .247

       Necatibey Caddesi 66/1
         ANKARA         DUYURU
     Tel: (312) 232 39 83 - 230 58 70 * Belediye Başkanları 7. Dönem Özel Albümü'nün Çıkaniması 251
       '54\            SORU - CEVAP      Cevaplar


                      * Belediyelerimiz Sorularına
          YIL           Mustafa DÖNMEZ  - Cemal ÖZYARDIMCI         .253
   1   2   3   4   5   6   7   8