Page 2 - TBB
P. 2

EN   SON     DEĞİŞİKLİKLERE             GÖRE
              AÇIKLAMALI             -  UYGULAMALI           BELEDİYE          GELİRLERİ           KANUNU

                        o  Belediye Vergileri,


                         O  Belediye Harçları,


                           O  Büyükşehir    Belediyelerine

                             Gelir   Sağlayan    Kanunlar,
                  5ÖS
                ir              o  Yönetmelik     ve  Tebliğler...

                                            göre Belediye
                                   son değişikliklere
     I                            En Gelirleri Kanunu madde madde


                                                 her
                                    açıklanmış, yorumlanmış,
                                          altında,
                                     maddenin
                                              madde ile
                                       ilgili Vergi Mahkemeleri ve
                                        Danıştay Kararları işlenmiştir.
                                       Ayrıca, belediye gelirleri ile

                                    ilgili belediye vergilerine,
                                belediye harçlarına,

                             büyükşehir belediyelerine gelir
                         sağlayan kanunlara, yönetmelik ve tebliğlere

                      geniş yer verilmiştir.             B Ü Y Ü K B O Y , 3 6 0 S A Y F A , I. H A M U R K A Ğ I D A O F S E T B A S K I L I


            P o s t a v e y a K a r g o B e d e l i Ş i r k e t i m i z c e K a r ş ı l a n a c a k t ı r             Kitap  İsteme  Adresi,
     BELLEK      6. C a d d e 6, S o k a k N o : 7 1 0 6 5 0 0 B a h ç e l i e v l e r / A N K A R A


             T e l : (31 2) 2 2 2 66 1 3 - 2 2 2 66 9 7 • F a x : (31 2) 2 2 2 6 6 9 7
     YAYINLARI
   1   2   3   4   5   6   7