Page 2 - TBB
P. 2

t L L E R       İÇİNDEKİLER                     SAYFA
          VE
     BELEDİYELER  DERGİSİ     SUNUŞ
                     * Neler Yaptık
         Sahibi          Av. Sami GÖKDENİZ                 .321
     Türk Belediyecilik Demeği Adına
        Demek Başkanı
          Ve
      Balıkesir Belediye Başkanı  MAKALE
        Sami GÖKDENİZ       * Proje
      Yazı İşleri Sorumlu Müdürü
        Genel Sekreter       Erdoğan HAMURCU                   322
       Erdoğan HAMURCU      * Yeryüzündeki Yerel Yönetim Örgütlenmeleri (Sistemleri) I
                      Mehmet ÜVEZ                     323
      Yayın ve Danışma Kurulu
       Teoman ÜNÜSAN        * Demokrasi Evriminde Bütçe Hakkının Parlamenter Denetim
       Prof. Dr. Nuri TORTOP     Açısından Öneıni ve Türkiye'deki Durumu
       Erdoğan HAMURCU
       Prof. Dr. Ruşen KELEŞ     Atilla İNAN                     334
       Prof. Dr. Cevat GERAY    * Belediyelerde Tahakkuk Memurluğu Konusunda Aykın
        Enis YETER
        Erdoğan ÖNER        Bir Uygulama
         Nihat Baş         Sadettin DOĞANYİĞİT                 345
        Zafer ÜNAL        * Serbest Paso Uygulaması
       Belma OSTÜNIŞIK
      Oral KARAOSMANOĞLU*       Ahmet ÖZDEMİR           '.        348
                     * Yerel Yönetimlerin Temel Özellikleri
                      Mustafa DÖNMEZ                   353
        Yayın Yönetmeni      * Seksenlik Çınar
        Seyit KARSLI
                      Hasan RÜZGAR                    . 363
       YÖNETİM  YERİ
    TÜRK BELEDİYECİLİK DERNEĞİ
     Mithatpaşa Cad. No: 45/2 Ankara YORUMSUZ 50 Y I L ÖNCE 50 Y I L SONRA
     Tel: (312)431 6740-431 67 42
       435 98 11 -435 98 14   * İller ve Belediyeler Dergisi
       Fax: (312) 432 38 33   Prof. Muzaffer AKALIN               370
     Misafirhane: Selanik Cad. No: 57
     Tel: (312) 425 00 03-425 00 31
                     MEVZUATIN  İÇİNDEN
      Türk Belediyecilik Demeği   Mustafa DÖNMEZ - Cemal ÖZYARDIMCI        372
        Eğitim Projesi
    Ahmet Rasim Sokak No: 27 Çankaya DUYURU
    Tel: (312)441 24 18 Fax: (312) 440 32 48
                     * Belediye Eğitim Seminerieri İçin Genelge    375
     Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
       Kondrad Adenauer Vakfi  SORU - CEVAP
    ,    katkısıyla basılmıştır.
                     * Belediyelerimiz Sorulanna Cevaplar
          ***           Mustafa DÖNMEZ - Cemal ÖZYARDIMCI        376
     Grafik Düzenleme - Dizgi - Baskı
        GENÇ O F S E T     Amblemlerimiz                      380
    MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
       Necatibey Caddesi 66/1   Belediye Başkanlannın Hal Tercümesi         382
         ANKARA
     Tel: (312) 232 39 83-230 58 70
   1   2   3   4   5   6   7