Page 2 - TBB
P. 2

I L L E R        İÇİNDEKİLER                    SAYFA
        V E
   B E L E D I Y E L E R DERGISI
                   SUNUŞ
       Sahibi          * Önce Eğitim Sami GÖKDENİZ.
    Türk Belediyecilik Demeği Adına
      Demek Başkanı
        ve          M A K A L E
     Balıkesir Belediye Bajkanı * Yerel Yönetim Reform Tasarısı İçin Belediyelerin
      Sami GÖKDENtZ
                     İstedikleri Erdoğan HAMURCU            3
    Yazı İşleri Sorumlu Müdürü * 2rnci Yüzyılın Yöneticilerinden
      Gene! Sekreter
     Erdoğan HAMURCU        Beklenenler Prof. Dr. Nuri TORTOP         5
                    * Belediyelerde, Devlet Memurları Sicil
     Yayın ve Danışma Kurulu    Yönetmeliğinin Uygulanması Celal GÜVENÇ      11
      Teoman ÜN ÜS AN
     Prol. Dr Nuri TORTOP    * Plan Program Belediyeler Ahmet Sezai AYDIN    23
     Erdoğan HAMURCU       * Belediye Başkanlarına Başarı
     Pof. Dr. Ruşen KELEŞ
     Pof. Dr. Cevat GERAY     Anahtarları Fikri GÖKÇEER             28
       Enis YETER         * İller Bankasının Kurumsal Yapısını İçeren Bir
      Erdoğan ÖNER
       Nihal BAŞ          İnceleme ve İrdeleme (2) İsmet TAYŞİ      33
       Zafer ÜNAL        * Çalışanların Mazeret İzinleri Atilla İNAN   39
      Belma ÜSTÜNIŞIK
    Oral KARAOSMANOĞLU*      * Mahalli İdareler Reformu ve Mahalli İdarelerin
                     Yeniden Yapılandırılması Halil ÜRÜN        43
                    * Küreselleşme Dünya ve
      Yayın Yönetmeni        Türkiye Kadir KOÇDEMİR.,              48
      Seyit KARSLI        * Belediyelerce Finansal Kiralama Sözleşmelerinin
                     Hazırlanması ve Uygulanmasında Karşılaşılan
     YÖNETİM  YERİ
   TÜRK BKLKDİYECÜjK DERNEĞİ     Sorunlar Muhsin ALTUN               64
    Mithatpaşa Cad. I^^SVl- Ankara * Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırılması ve Bu
    Tel ; (31.1) 4.11 67 40 - 431 67 42 İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
     435 98 I I - 435 98 14
     Fax: (312) 432 38 33    Yapılmasına Dair Kanun Taslağı ve Gerekçeleri İle
    Misafirhane: Selanik Cad. No: 57 İlgili Manisa İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün
    'Tel: (312) 425 ÜO 03 - 425 Od I Görüşü Hüseyin ÜRÜN            71
                    * İdari Para Cezaları İle İlgili
    Türk Beled^ecilik Derneği
       Eğitim PiDjesi       Yargı Kararlan Mehmet CAN             75
                    * İl Özel İdaresi Nedir? Görev ve Yetkileri
    hmel R^in Sokak No : 27 Çankaya
   : (312) «İî 24 18 Fa.v : (312) 440 32 48 Nelerdir? Hikmet BAL        79
                    * Memurların Sınav Koşulu Nedeniyle Görevlerine
    Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
      Koiirad Adenauer Vakfı    Son Verilmesi Şerif ERYAMAN           82
      katkısıyla hasılnıiitır.
                   BELEDİYELERİMİZ
                    * Malatya Belediyesi A. Münir E R K A L     .86
    rafık Düzenleme - Dizgi - Baskı
      GENÇ O F S E T
      MATBAACILIK       50 Y I L ÖNCE 50 Y I L SONRA
      SAN. Tie. LTD. ŞTİ.     * Belediye Başkanlarının Yazılan          .94
     Necatibey Caddesi 66/1
       ANKARA-          * Duyuru                       96
    Tel: (312) 2.32 39 83-2.30 58 70
                    * Pratik Bilgiler                  98
                    * Mevzuatın İçinden                101
     53.            SORU - CEVAP  - Cemal ÖZYARDIMCI

                   Mustafa DÖNMEZ

       YIL            * Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar ....   .104
  I   AYDA BİR YAYINLANIR     KAPAK  : Mesut YILMAZ Başbakanımız
   1   2   3   4   5   6   7