Page 7 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 7

MAKALE


        17    Karakale        Muş           Korkut       2.016
        18    Yenikonak        Ordu          Akkuş       2.563

        19    Karabasan        Ordu          Gölköy       2.185
        20    Hürriyet        Samsun         Çarşamba      2.101

        21    Hüseyinmescit      Samsun         Terme       2.478
        22    Söğütlü         Samsun         Terme       2.022
        23    Ormanseven       Trabzon         Merkez       2.025

        24    Özbağı         Zonguldak        Devrek       2.410

        25    Hisar          Batman         Gercüş       2.525
        26    Hasankadı        Bartın         Merkez       2.705

          Yeni kurulan bu belediyelerin toplam si Hüseyinmescidi Köyünde, Ordu İline bağ­
        nüfusu 62.08l'dir. Ancak, Hallaçlar Beledi­ lı Yenikonak Belediyesi de Kızılelma Kö­
        yesine dahil edilen Binikiyüz Evler Denizli yünde Kurulmuştur.
        Beldesinden alındığından, belediye nüfusuna           #

        dahil edilen köy nüfusu gerçekte bu rakamın Birden ziyade köyün birleşmesi suretiy­
        altındadır. Yani, 62.081 değil, 59.703'tür. le kurulan belediyelerden 6'sına, birleşen
                             köylerden birinin ismi verilmiştir. (Malatya
          Yeni kurulan belediyelerden sadece İline bağlı Çatyol, Muş İline bağlı Karakale,
        l'inin nüfusu 2001 - 3000 nüfus grubunun Samsun İline bağlı Hürriyet, Zonguldak İline
        üstündedir. Bu belediyenin adı Çavuşbaşı bağlı Özbağı, Batman İline bağlı Hisar, Bar­

        olup İstanbul İline bağlı bulunmaktadır. tın İline bağlı Hasankadı belediyeleri).


          Yeni kurulan belediyelerden 15'i birer, Çorum İline bağlı Alacahüyük, Muğla
        4'ü ikişer, l ' i üç, 2'si dörder köyde; l ' i bir  İline bağlı Göktürkbykü ve Ortakentyahşi,
        köy ve bir köy kısmının, 1' i bir köy ve bir be­ Ordu İline bağlı Karabasan, Samsun İline

        lediye kısmının, 2'si de ikişer köy ve birer bağlı Söğütlü belediyeleri ise başka isimlerle
        köy kısmının birleşmesi suretiyle kurulmuş­ kurulmuştur.
        tur.
                                Belediye Sınırları İçine Alınan Yerler
          Tek köyde kurulan belediyelerden 12'si
        kurulduğu köyün ismini taşımakta, 3'ü başka 1996 yılı içinde bazı köylerin ve köy
        isimlerle kurulmuş bulunmaktadır. Muğla kısımlarının belediye sınırları içine alın­

        İline bağlı Bitez Belediyesi Ağaçlı Köyünde, masıyla ilgili olarak 13 adet kararname neş­
        Samsun İline bağlı Hüseyinmescit Belediye­ redilmiş olup bununla ilgili cetvel aşağıdadır.


         İLLER VE BELEDİYELER         133           MART  1997
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12