Page 2 - İller Ve Belediyeler Dergi
P. 2

İÇİNDEKİLER                     SAYFA
          VE
     BELEDİYELER  DERGÎ^
                   SUNUŞ
         Sahibi
                     * Yerel Yönetimlerin Demokrasiler için
     Türk Belediyecilik Derneği Adına
        Demek Başkanı       Önemi Av. Sami GÖKDENİZ .            .129
          ve
      Balıkesir Belediye Başkanı
        Sami GÖKDENİ Z     M A K A L E
      Yazı İşleri Sorumlu Müdürü
        Ciciıel Sekreter    * Büyükşehir Belediyeleri Yasa Tasarısınm
       Brdogan H A M U R C U
                      Getirdikleri Erdoğan HAMURCU           130
      Yayın ve Danışma Kurulu            Sabri YAŞAYAN
        Teoman ÜNÜSAN      * 1997'de Belediye Sayısı               132
         Enis YETER       * Belediye Zabıtası Mehmet ÜVEZ           138
       Prof. Dr. Nuri TOR TOP
       Erdoğan H A M U R C U   * Anakent Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler ve
      Oral K A R A O S M A N O Ğ L U
                      Ankara Örneği Musa Hikmet YAVUZYİĞİT        145
       Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
         Zafer ÜNAL       * Köy ve Mahalle Muhtar Ödeneklerinin Devlet
       Belma ÜSTÜNIŞIK
        Erdoğan ÖNER       Bütçesinedcn İl Özel İdareleri Bütçelerine Aktarılarak
       Prof. Dr. Ceval GERAY    Muhtarlara Ödenmesi Hikmet BAL           155
         Nihat BAŞ
                    B E L E D I Y E L E R I M I Z
        Yayın Yönetmeni
        Seyit K A R S L I    * Çankm Belediyesi . . .              .160
                'M
       YÖNETIM  YERI
    TÜR K BELEDİYECİLİ K DERNEĞ İ BASıNDAN
     Mithatpaşa Cad. No: 45/2- Ankara * Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan SUBAŞI'nın
     Tel: (312)431 67 40 - 431 67 42
       435 98 I I - 435 98 14 Yeni Yüzyıl Gazetesinde Yayınlanan Makalesi    165^
       Eax: (312) 432 38 33
     Misafirhane: Selanik Cad. No: 57
     Tel: (312) 425 00 03 - 425 00 31 * Duyuru                  167"
                     * Dilek ve Temenni                 168
      Türk Belediyecilik Derneği
        Eğitim Projesi
     Ahıncı Rasim Sokak No : 27 Çankaya MEVZUATıN IÇINDEN
      T e l : 441 24 18 Fax : 440 32 48
      Yayınlanmayan yazılar geri verilmez. * Mevzuatın İçinden
       Konıad Adenauer Vakfı
        katkısıyla basılmıştır.
          • • •
                    SORU - C E V A P Mustafa DÖNMEZ-Cemal ÖZYARDIMCI
     Grafik Düzenleme - Dizgi - Baskı
        G E N Ç B Ü R O     * Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       180
      R E K L A M VE M A A T B A C I L I K
       S A N . T İ C . LTD . ŞTL
                    K A R I K A T Ü R
        Konur Sokak 69/5
      06640 • Kızılay - A N K A R A * Yorumsuz .
      Tf! : 418 76 64-41 7 94 1"


                     KAPAK: Manzara
       AYDA BİR YAYINUHİR
   1   2   3   4   5   6   7