Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

MAKALE


            ORTA     ANADOLU'DA           BİR YILDIZ

                                  Erdoğan HAMURCU
                                  T.B.D. Genel Sekreteri

         Eğer yolunuz düşerse, sizin, İsparta'ya karo kaplama. Ara sokaklar Arnavut
        bağlı Yalvaç ilçesini görmenizi ve onun dur- kaldırımı, ama hepsi ayrı güzellikte. Bin
        durak  bilmeyen çalışkanlığıyle, ikibinli konutluk sosyal tesisler, soğuk hava deposu,
        yılları şimdiden yakalayan  Belediye  asfaltlama tesisleri kanal ve yol yapımında
        Başkanıyla tanışmanızı isterim.     kullanılan tüm malzemelerin imal edildiği
                             şantiye, araç bakım atölyesi... Belediye her
         İtiraf edeyim, bende, belki sizler gibi, şeyini kendisi üretiyor. Belediye Başkanı,
        Yalvaç denilince, canım işte, basit bir Yalvaç'ı istenmeye gelecek gelin adayı kız
        Anadolu Kasabası diye düşünmüştüm.   gibi görücülere hazırlıyor sanki.

         Geçenlerde bilvesile yolum o taraflara Herşey düşünülmüş. İnşa halinde pırıl
        düşünce şu Yalvaç'ı bir göreyim dedim. pırıl pazar yeri, çok az ilçede bulunan iş ve
                             hizmet merkezleri, kapalı çarşı, 6 katlı 105
          Ankara'dan Yalvaç'a Polatlı, Yunak, Akşehir  dükkan kapasiteli iş hanı, 4200 m2 alanda 3
        ilçelerinden sonra heybetli Sultan dağlannm kat toptancı hali, altı tamamen ticaret ve
        kıvnm kıvnm yoUannı aşarak ulaşırsınız.  işyeri olarak düzenlemiş 4 katlı Belediye
                             Sarayı yine 96 yatak kapasiteli Turistik
          Yalvaç ilçe girişi. Sizi sanki il olmaya Büyük Yalvaç Otel İnşaatı, 60 yataklı her
        hazır yeşil ile süslenmiş görkemli bulvar- ihtiyaca cevap verecek şekilde dizayn edil­
        larıyla karşılar. Yürüdükçe, sağlı sollu bir miş huzur evi, aşevi konukevi, şehir lokali,
        dizi yeni inşaatlar görürsünüz. Düzgün rampalı iş hanı. Belediyenin güzel
        yapılanma dikkatinizi çeker, gecekonduya çalışmalarından size verebildiğimiz bazı
        rastlayamazsınız.             örnekler. Yalvaç'ın Belediye Başkanı,
                             Belediye hizmetimerinin yanında Yalvaç'ın
          Yalvaç'ın tarihi dokusunun korunduğunu gizli kalmış tarihi hazinelerinin de ortaya
        farkeder, cumbalı kerpiç evlerinin sakin­ çıkartılmasında öncü olmuş, sultan
        leriyle buram buram Anadolu kokusunu dağlarının bir kolu üzerinde uzanan Anttinus
        duyarsınız.                vadisine hakim bir tepe üzerinde, Antiocheia
                             şehri, meşhur Augustus tapınağı kazılar
          İlçe adeta şantiyedir. Bir trafta çarıklı sonunda ortaya çıkartılmış, Yalvaç tarihi
        Erkan-ı harp tabir ettiğimiz Nevşehirli ihti­ geçmişiyle de geleceğin turistik merkezler­
        yar ustanın elinen çıkan yeni yeni camiler, den biri olmaya aday. Hasılı bu kısa misafir­
        diğer tarafta Yalvaç'ın Mimarı Belediye liğimizde, daha göremediğimiz yerleri ve
        Başkanı Tekin BAYRAM'ın sıra sıra eser­ yönleriyle Yalvaç, Orta Anadolu'da sanki
        leri. İlçenin iskanlı ve imar planlı yerlerinde keşfedilmeyen bir yıldız.
        bitirilmiş alt yapı hizmetleri, yeşil alanları, Ey Yetkililer, Allah rızası için Ankara-
        spor kompleksleri, çocuk oyun bahçeleri her Yalvaç yolunu acele ele alın.
        alan göze çarpar. Yollar tertemiz, asfalt veya
                               Yalvaç'ı tekrar görmek ümidiyle.

         İLLER VE BELEDİYELER         563            KASIM  1996
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13