Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

MAKALE

                 TEMİZ     SİYASET       İÇİN
           SİSTEMİ      DE SORGULAMALIYIZ
                                   Av. Hasan SUBAŞI
                               Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı


                              Diğer kurumlar temiz, sadece siyaset mi
                            kirli? Kesinlikle hayır!

                              Siyasetin  idarenin temeli  olduğu
                            anlaşılmıştır.

                              Devleti kurumlanyla işleten ve tüm idare­
                            den ve geleceğimizden sorumlunun siyaset
                            olduğu  artık iyi bilinmektedir. Siyaset
                            iyileşmeden  hiçbir kamu kurumunun
                            düzgün işlemeyeceği farkedilmiştir. Daha
                             yakm  tarihimizde  neredeyse  zararlı
         Toplumun her kesiminde oluşan büyük faaliyet ilan ettiğimiz, Anayasalarımızda,
       özlem temizlik...             kadına, gençler ve birçok kuruma yasak­
                             ladığımız siyaset.
         İnanıyorum ki, siyasetin içindeki birçok
       insanında beklentisi. Bu istek yüksek sesle Devleti işleten, idaresini teslim ettiğimiz
       dile getirilsede çözüm için gerekli bir adım partileri kapatmakta, dışlamakta, kötülemek­
       dahi atılamıyor. Ve her geçen yıl eğer temiz­ teki maharetimiz bugünlere sürüklenmemizi
       liğin karşıtı kirlilik ise her kurumu kangren kolaylaştırmştır.
       gibi sarıyor ve gittikçe büyüyor.
                              Sevindirici olan, siyasetin zararlı faaliyet
         Kirlilik kişi ve kurumlarda olur. Özel sek­ değil, yararlı faaliyet olduğu ve ülkenin en
       törün ve kamu sektörünün kurumları buna ciddi uğraşlarından birisi olduğu farkedil­
       bulaşmış olabilir ama toplumun kiriliğinden miştir.
       bahsetmek pek doğru değildir.
                              Bundan sonraki aşamada devleti teslim
         Çünkü toplum kirli sayılırsa yapılacak ettiğimiz partilerin kurumlaşıp görüş ve
       pek  birşey  kalmamış  demektir. Ve  programlar  çerçevesinde  işlerliğine
       inanıyorum ki, halkımız, hiçbir toplumdan kavuşmaları esastır.
       daha az ahlaklı değildir. O halde temiz
       toplum aramak yerin temiz siyaset aramak Bunu farketmesi, kavraması gerekenler
       zorundayız. Neden temiz adalet, temiz ise önce liderler ve siyasetçilerdir. Buradaki
       eğitim, sağlık ya da medya kurumları veya doğru orantı şudur; Parti içi demokrasi
       sendikalar değil de temiz siyaset aramalıyız. kurumlaşmamışsa o parti iyi işletilemiyorsa
                             devleti işletmesi de zor olacaktır.
         Toplumun  bütün ahlaksızları siyasette
       toplanmış da onun için mi?         Sektörler arasında kamu sektörü içindeki        İLLER VE BELEDİYELER         560           KASIM  1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10