Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

İÇİNDEKİLER                     SAYFA
           tLLER
            V E        SUNUŞ
       BELEDİYELER  DERGİSİ
            Saliibi      * Genelge Modası Sami GÖKDENİZ            558
       1 ürk Belediyecilik Demeği Adına
          Dernek Başkanı
            vc        MAKALE
        B.ilıkesir Belediye Başkanı
          Sami GÖKDl-NtZ
        Yazı İdleri Sorumlu M ü d ü r ü * Temiz Siyaset İçin Sistemi de Sorgulamalıyız
          Uenel Sekreter
         Erdoğan HAMURCU      Av. Hasan SUBAŞI                  560
                      * Orta Anadolu'da Bir Yıldız Erdoğan H A M U R C U 563
        Yayın ve Danışnıa Kurulu
          Av. Engin AYDİN    * İller Bankasının Amacı, Görevi, Sermayesi ve Genel Kurulun
        YOk. Mimar Sezdir AVCil-N  Oluşum Biçimi İsmet Tayşi             566
          M. Arsun ERSÖZ
         Prof. Dr. Cevat GERAY  * Belediyeler Cadde ve Sokaklar Bir Örnek Ahmet Sezai A Y D I N 580
          Yiğit (7U1.ÖKSÜZ
         Yılmaz GÜMÜŞBAŞ
        Oral KARAOSMANOĞLU
         l'rof. Dr. Rıısen KEI.!-:^ SUNUŞ
          Orhan PİRLER
         Prof. Dr. lltian TEKELİ Yangınlanmız ve Yönetim T. Tamer A K A L I N   585
         Prof. Dr. Nuri TORTOP
          Teoman ÜNÜSAN     MAKALE
          Belma ÜSTÜNIŞIK
            • • •        * Kazakistan                     592
         Yayın Vönutıııcni
           Seyit KARSLI     BELEDİYELERİMİZ
         YÖNETİM  YERİ
       lÜUK Br i.EDlYEClLİK DERNEĞİ Mamak Belediyesi                   600
      ; Mithûlpaşj t "ad. No: 45/2- Ankara
      ' Tel: (312) 431 67 4ü - 431 67 42
         43,^ 98 11 -435 98 14
         Fax: (312)432 38 33  KENDİ GÖRÜŞLERİ
       Misafirhane: .Selanik Cad. No: 57
      : Tel: (312) 425 00 03- 425 00 31 Aliağa İlçesi Belediye Başkanlığı    .604
        Türk Belediyecilik Derneği
           Eğitim Projesi
       Aiımpt Rasim Sokak Nü : 27 Çankaya M E V Z U A T I N İÇİNDEN
        Tel : 441 24 18 Fax : 440 32 48
       Yaymlannıayan yazılar geri verilmez.  Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü .606
         Konrad Adenauer Vakfı
          katkısıyla basılmıştır.
            • • •
      : Grafik Düzenleme - Dizgi - Baskı
           (ÎKNÇ BÜRO     YORUMSUZ
        REKLAM VE MAATRACILIK
         SAN. TÎC. LTD. ŞTl.
                       İngiliz Şehirlerinin İmar Planlarında Yeni Esaslar . . . .611
          Konur Sokak 69/5
        06640 • Kızîlav - ANKARA
        Tel: 418 76 64-41 7 94 19
                     SORU SEVAP - Celal GÜVENÇ
           51.         KARİKATÜR         Cevaplar            614
               <r
                       *
                       Belediyelerimizin Sorularına
            YIL          * Yorumsuz                      620
         AYDA BİR YAYINIANIR
   1   2   3   4   5   6   7