Page 4 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 4

MAKALE
            • •  • •
          BUYUKŞEHIR           BELEDİYELERİNDE


                      AKSAKLIK:
            ANA     BELEDİYE       BAŞKANI        İLE            İLÇE    BELEDİYE        BAŞKANLARI


              ARASINDA         UYUMSUZLUK


                                      Fethi AYTAÇ
                                       Emekli Vali                             lanması "bıkkmiık verir" hale geldi. Örneğin
                             Ağustos aymm  son günlerinden itibaren
                             geçen sadece 10 gün içinde Ankara'da
                             büyükşehir belediyesince ANKARAY'm,
                             DİKMEN  VADİSİ düzenlemesinin gerçek­
                             leştirilmesi veya bazı semt çarşılarının
                             açılması; ilçe belediyelerin de (Çankaya
                             Belediyesinin Çağdaş Sanatlar Galeresi mi­
                             sali), bazı güzel eserlerin temelini atması
                             gibi olumlu hizmetler sunulurken ana ve tüm
                             ilçe belediye başkanlarının hep birlikte,
                             kardeşçe-dostça bu hizmetlerin gururunu
                             paylaşm.aları mümkün iken aksine birbiriyle
                             ağız dalaşmaları eksilmeden devam etti.

         SORUNLU BIR KONU:             Bu söz düellosu. Eylül ayı başında,
                             Ankara Anakent Belediye Başkanı sayın
         Yurdumuzda  1984 yılında uygulamaya Melih GÖKÇEK  ile Diyarbakır Belediye
        konulduğundan  beri büyükşehirlerimızin Başkanı Ahmet BİLGİN'in  büyükşehir
        yönetimi açısından sık sık ortaya çıkan belediyelerinin statüsünde değişiklikler ve
        sorunlu bir konumuz var: bu yerlerde bu arada ilçe belediye başkanlarının halkın
        belediye başkanlarımız arasında karşılaşılan seçimi ile değil de büyükşehir belediye
        uyumsuzluk. Öylesine ki basınımızda ve başkanlarının ataması ile göreve geti­
        görüntülü  yayınlarda  şu  veya  bu  rilmelerini öngören bir yasa  taslağı
        büyükşehirde ana belediye başkanı ile ilçe hazırladıkları ve konuyu Başbakan
        (veya alt kademe) belediye başkanları Yardımcısı sayın ÇİLLER'e de açtıkları yo­
        arasında karşılıklı atışmnlara, ithamlara rast- lundaki haberlerin basına yansıması ile bir        İLLER  VE BELEDİYELER         479        EYLÜL-EKİM   1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9