Page 2 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 2

İÇİNDEKİLER                  t  SAYFA
           İ M İ K
            M .        MAKALE
       Ri,[,ı nlvı ı İ R 1 ) I : R ( , İ S I
                      * Büyükşehir Belediyelerinde Aksaklık; Ana Belediye Başkanı İle İlçe
           SiihiİJ İ        Belediye Başkanları Arasında Uyumsuzluk - Fethi AYTAÇ 479
       Türk Bclc-tJi\ecilik Derneğ i Aılm a
                      * Kocaeli Belediyeler Birliği Ortak İtfaiye Teşkilatı - Ahmet BAŞSOY . .484
          Derne k !>aşk.u>ı
                      * M.M.H.K. Uygulamasında Sanık Savunmasının
      I " ' Balıkesir B e i a l ı y e Başkaiif • İİ
          batili G ® K D k M Z   Alınması - T. Tamer AKALIN            488
                      * Sari inşaat ve Onarma işlerinde Vergi Stopajı - Ahmet ÖZDEMİR . .492
      i'; Va/1 İdleri S o r u m l u Müı.lüril ;|
      |||;||îjj;;;:::::i;g^ Sekfe l e T . * Yapım işlerinde Süre Uzatımı ve Süre Uzatımı
              I
      Iİİi:^İI|İŞp|;H AN I' m.: u -ğmü
                       Verilecek Haller (2) - Av. Şerif ERYAMAN    497
        Y a y ı n ve D a n ı ^ n ı a Kurul u
                      * Belediyelere ve II Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi
          Av. Hngin AYDİN
      s, : Vük, M t l ı ı a r S e z a r A Y G k N Gelirlerinden Ayrılan Paylar - Hikmet BAL 509
      İİİ;li:İsİ*rW!>Pii^  :     * Bazı Ülkelerde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
      I*"'' Yıhtuız (iDMtSPŞ     Deneyimleri (2) - Eyüp ZENGİN          513
        (Aral k A i î A O S M A N t » " ! V * Çalışan Gençliğin Mesleğe Yönelme Sorunları - Hasan RÜZGAR .521
         Prof. (İr. Kriketi KV.IA'^
          Hrha n lİRl.k k
         Prı.L Dr. [tha n Tl-KI".! I
         l'rol . Dr, Nur i TOR'KM*
                     BELEDİYELERİMİZ
          l e ı m ı a n U K Ü S A N
      'IğMgy lieima us'ii;Ni;şiK   Malatya Belediyesi                  527
            • • •

         \ ( ) N İ l İ M V I Rİ
           n
       M UK l u 11 n ı ( t: IK D I U M M SEMİNERLER
      Mitliıit|).ışa (,'ati. N o : 4Si2- Ankara
                      * Anadolu Mahalli idareler Meslek Lise Öğretmenleri için Seminer . . .532
      V ' l e h ı:U2 ı 431 67 4 0 - 4^1 67 42
         4 : « <vi« I 1 - 4:-iS '»K 14 * Beypazarı Semineri           533
         Fax: pi:2).:432 3 « : «
                      * Konya Belediyeler Birliği Seminer Rekoru     534
      : N1isalirlıalî|||İj|iİ b (:acl. No: S7
      ' 'l el: ( i 12rS(tj^Ö/î - 42S (H) 1 * Yeni Belediyeler           534
        I lirk llelediyeeilik Derııej-i
          l'ğitinı l't'< ıjesi
       .Mırt'ıet l^asitn Si'kak Nt>: 27 i,,unk,ıv.ı
        '(•< 1,.; i l 2-1 n; v,ı\ : 440 rı ıs BASINDAN               535
      : ><ıvi[5İnnmav.)n va/ıl.ır geri veriltne/.
         I^i)iırvu! .•\(,ieıua,ıer Vakfı
         kattvisıyia i">:ı<.tim).^t}f,
            • • •
                     ELLİ Y I L ÖNCE ELLİ Y I L SONRA
       Cirafik D ü z e n l e m e - Diz,t;i - liaskı
          GV.SÇ lîÜK O      * Belediye Hukuku Narh Meselesi          540
        REKLA M VE MAA İ UAf ilElK
         SAN 1 iıA. l.'f n ş r l
          konu r Sokak <)*', .S
        {)6ft4ü • Kızılay - AN KAKA
        Tel : 41K 75 f>4 - 417 <)4 10 SORU CEVAP - Celal GÜVENÇ
                      * Belediyelerimizin Sorularma Cevaplar       543

      lllllll: i     -

                     KARİKATÜR
      İlip' AYDA BİR YAYINLANIR  * Yorumsuz                      556
   1   2   3   4   5   6   7