Page 4 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 4

SUNUŞ

        Merhaba,
        1990 yılından bu yana devamlı olarak uğraşı verdiğimiz ve vermeye devam ettiğimiz
      "Mahalli İdalerin Yeniden Yapılanması ve Bu İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
      Yapılması" en sonunda kitap haline getirilerek, İçişleri eski Bakanı ve Mahalli İdareler Genel
      Müdürü  Sayın Teoman ÜNÜSAN'm  üstün gayretleri sayesinde basılmıştır. Kendilerine
      teşekkürü bir borç biliyoruz.


        Tabiki bu bir yasa taslağıdır ^Jfe tartışmaya açıktır. Bizlerde, tüm belediyelerimizin
      görüşlerini alarak kendi görüşlerimizle beraber bu taslağın hazırlanmasında yardımcı olduk.

        Mühim  olan; şu andan itibaren, tüm belediyelerimizin bu taslağı ele alıp inceleyerek
      detaylı görüşlerini Derneğimize veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne acilen
      bildirmeleri gerekir.


        Türk Belediyecilik Derneği olarak belediyelerimiz için reform olacak olan bu taslak
      üzerinde çalışmalar başlamış. Danışma Kurulumuz ve Belediye Başkanlarımızla, birliktelik
      içerisinde madde madde yeniden incelemekteyiz.

        Bu konuda Ankara başta olmak üzere Türk Belediyecilik Derneği olarak diğer belediye
      birliklerimizle bölgesel toplantılar yaparak taslağı tartışmaya açıp, toplantıların neticesindeki
      en olumlu görüşleri acilen sürdürmekte olduğumuz çalışmalarla beraber hükümete sunacağız.


        Tabiki bu sunuşu tüm belediye başkanlarımızla beraber yapacağız. En kısa zamanda
      belirleyeceğimiz bir gün içerisinde belediye birliklerimizle beraber 2739 Belediye
      Başkanımıza çıkartacağımız davet üzerine Ankara'da bir zirve toplantısı yapacağız. Toplantı
      sonunda, belirlenecek bölgesel belediye başkanları temsilcileri önce Cumhurbaşkanına,
      T.B.M.M.  Başkanına ve Başbakana son şeklini almış olan bu yasa taslağının acilen
      çıkartılmasını isteyeceğiz.                                   Raif OKTAY
                               T.B.D. Genel Koordinatörlüğü

       İLLER VE  BELEDİYELER         65            ŞUBAT  1996
   1   2   3   4   5   6   7   8   9