Page 2 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 2

İÇİNDEKİLER                     SAYFA
          h I I R
          \ i
     IU,Ll-i)lVlLr.RDl::KOİVt  SUNUŞ . Raif OKTAY                   65

          Sahıl)i

                    MAKALE
     '•^^••'i:: Bail kesir livlctln c Baijkani * İdarenin Yeniden Yapılanma Gereği ve bu amaçla
        Sami < ;uKr)KNİZ
                       İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Kanun taslağı'nın
      Yazı İşleri Sorumlu Müdürü   öngördüğü düzenlemeler H. İbrahim DAŞÖZ    66
        1.10(1)/! KOOrVİİBBtÖr:,:.:
                      * Habitat'h Kent Zirvesi
                       Hakkında Düşünceler - Fethi AYTAÇ       77
     llİİVayııı ve l)fliıı/!iıı a KLiruk ı :Mxi
       : A\-. hııjjin AYDİN    * Devlet ve Belediyeler Açısından
     ;;s|İi;:Yuk. Mimar Sczar A V I . E N  Tüketicinin Korunması - Fikri GÖKÇEER  87
     lllll M . AfKun KRSO/
     ''''im: I'rtjf. De. Ceifiit.GfiUAV * Özbekistan Cumhuriyeti - Hasan KANPOLAT 99


     • - İ S a l KARAoSKtANOĞll^
       Prtil, Dr. Ru^tı KUl.KŞ BELEDİYELERİMİZ                   107
     l,£.,..,,., ^ Orhan rîRLI-R
     lllllllliıl". Dr. lllıan ITKKI 1
     lllîlİlpf. Dr. Xiiri r O R K Ü '
     İî:i:şlİ;'-"''"":it>ııııı<ııı U M ' S A N HABERLER                 109

          • • •

       V O M İ İM YLRt    BASINDAN                        113
     i C R K l u 11 nh ı (l ı I K D I U N K . I
     Mltluıl|.JVi i : - K İ No •t'. -- Ar.kai.ı
      ı v ı . ı . j r ' ı 4 n fi- 10- tu T r
       •135 98 11 . 435 9814 SEMİNERLER
                      * Uşak Belediyesi Hizmet İçi Semineri      116
      Misalirhane; Sdarıik ( a.l. N.ı;57
      i el: i:^ 12) 42S (K) 0.^ - * 1996 yılı Belediye Konukevi Seminerleri Başladı 116
     |;|:|:jjtîtk Uflfdiyctilik Drrnegi * Ankara ilçeleri Kızılcahamam-Çubuk-Elmadağ
                       Belediyelerinde Hizmet İçi Seminerleri     117
      Aha»t üâ$îm Sokak No • 27 çaı^My-i
       fi l : 4-1! 24 18 - I H J I!> * Mutemetlere verilecek Avans Miktarları Belirlendi 117
      y«y(flljlwwR ywilaf geri "-ı" ı'ı- <•
        KOrtrtt} AdenSut-rVakü
          • • •
                    ELLİ YIL ÖNCE ELLİ YIL SONRA
      Grafik DüzEJiJeme - Dizgi • Baıkı
         GfiNÇ BCîftO       * İçişleri Bakanımızın Belediyeler ve Hususi
     İİİlİİİİİP: VE ij^îİ-BAf: f 1.1K
     İ I İ I I İ İ H N , TıC. ITD. ŞTI, İdareler Hakkında DEMECİ           118
     İİİİJ- KoDur Sokak 6<)/S

                    SORU CEVAP - Celal GÜVENÇ              .121
         5L            * Belediyelerimizin Sorularma Cevaplar.          YIİ        KARİKATÜR
                      * Yorumsuz.                    .126
        AYDA BİR YAYINLANIR
    KAPAK : Konyaaltı - ANTALYA'dan görünüm.
   1   2   3   4   5   6   7