Page 2 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Merhaba,
          ÎLI.IİR
                                Türkiye
           v ı :       Yeni bir yıl, yeni bir Unutmayınız Değişmeyen yine tüm
                                       el
                        sorunlarımız
                    bizim
                                            ile
                                         birliği
      BrLEDÎYl-LEU  DERGİSİ
                    sorunların  üstesinden   geleceğiz.
          Sahibi
      Türk Belediyecilik Derneği Adıtıa İÇİNDEKİLER                SAYFA
         Dernek Başkanı .
     i|;Ş!!i;s'--'-Şii ve
       Balıkesir Belediye Başkaftı SUNUŞ . Sami GÖKDENİZ              574
        Sami GÖKDENİZ
                    MAKALE
      Yaz ı I.VUTİ Soriinıl u M ü d ü r ü * Belediyelerimiz Açısından Tüketici'nin
        Genel Koordinatör      Korunması - Fethi AYTAÇ             5 75
         Raif OKTAY
                      * Belediyelerde Başkan Yardımcılığı - Celâl GÜVENÇ 584
       Yayın ve Danışma Kımılu  * Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda
        Av. Engin AYDIN      Yerel Yönetimler - Mustafa DÖNMEZ        593
     î™; Yük. Mimar Sezar AYCÎEN * Belediyelerin Şirket Kurmaları ve Kurulmuş
        M. Argıın ERSÖZ      Şirketlere Ortak Olmaları - Cemal ÖZYARDIMCI  600
     My.' Prof. Dr. Cevat GERAY  * Köy Tüzel Kişiliğinin Sona Erdiği Mahalle Muhtar ve
        Yiğit GÜEÖKSÜZ
        Yılmaz GÜMÜŞBAŞ       İhtiyar Heyeti Seçiminin Yapılmadığı Dönemde
     İl Oral KARAOSMANOĞLU      Muhtar ve İhtiyar Heyeti Görevi Kim Tarahndan
        Prof. Dr. Ruşen KELEŞ   Yapılacaktır. - Hikmet BAL            609
         Orhan PiREER       * Habitat 11 ve Düşündürdükleri - Murat ATAK  611
     W': Prof. Dr. İlhan TEKELİ
       Prof. Dr. Nuri TORTOP YAYINLAR                         613
        Teoman ÜNÜSAN
        Belma ÜSTÜNIŞIK
                    BELEDİYELERİMİZ
                    *  Artvin Belediyesi                 614

        YÖNI'TİM  YI'Rİ    HABERLER                         616
     TÜRK UI'l.lDlVr.Cİl.İK IM-RNIXM
     Mithatpaşa Cad. No: 45/2- Ankara SEMİNERLER
      Tel: (312) 431 67 40- 431 67 42 * Uzunköprü Merhaba            617
        435 98 n - 435 98 14  * Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile Yine Trabzondayız...617
        Fax:(312) 432 38 33   * Yılın 11. Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı 618
      Misafirlıane: Selanik Cad. No; 57 * "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında
      Tel: (312) 425 00 03 - 425 00 31
                       Türkiye ve Diğer Üye Ülkeler" Uluslararası Konferansı
       Türk [ielediyecilik Derneği  (16-17 Kasım 1995, Antalya) Sonuç Bildirgesi 619
         Eğitim Projesi      * Konukevi Seminerleri              620
      Yayınîanmiiyan yazılar geri verilmez.  * Adana'da Mahalle Muhtarları'na Sevgiler 621
        Konrad Adenauer V'akfı   * Konya Belediyeler Birliği ile Birlikte Düzenlenen
        katkısıyla basılmıştır.
           • • •          Seminerler Hızla Devam Ediyor         621
      Grafik Düzenleme - Dizgi - Baskı ELLİ YIL ÖNCE ELLİ YIL SONRA
         GFNÇ BÜRO
     gî; REKLAM VE MAATHACIl.IK   * Memleket İnşaat Malzemesini İyi Tanımıyoruz  622
        SAN. TtC. ITD. ŞTI.
                    DUYURU
     mğşİMKonm Sokak 69/5      * Birmingham Üniversitesi Kursu         625
     WŞ' 06640 • Kızılay - ANKARA
     lİ;. T e l : 418 76 64- 417 94 19
                    SORU CEVAP - Celal GÜVENÇ
                      * Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar     626
                       Yeni
        150.5          KARİKATÜR Kurulan Belediyeler             634


           YİL          * Yorumsuz                     635
        AYDA BİR YAYINLANIR
   1   2   3   4   5   6   7