Page 1 - İller Ve Belediyeler Dergisi
P. 1

i l


      9.                                     i

    T U R K      B E L E D İ Y E C İ L İ K           D E R N E Ğ İ
      Sarışın   bir kurda   benziyordu.
       Ve  mavi   gözleTİ  çakmal^   çakmal^ı.
        Yürüdü   uçur umun    basma    kadar/
         eğildi,  dur iu.
                    Bıraktfölar
           İnce,  uzun   bacakları   üstünde   yaylanarak
            ve  karanlıkta   akan   bir yıldız  gibi  kayarak
             Kocatepe'den     Afyon   Ovası  na  atlayacaktı


                        5a
   1   2   3   4   5   6