Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

1

   Y I L : 5 0               Ş U B A T 1994           S A Y I : 5 8 0
                               İ Ç İ N D E K İ L E R


           İLLER    VE         İçişleri Bakanlığının Önemli Bir Kararı   5 0
                           Fethi AYTAÇ
         BELEDİYELER             Yerel Yönetimlerde Kaynak-Görev lliskisindeki Kriterler (1)

           DERGİSİ            A.Özer                     5 3

                           Yeni Belediyeler Kurulması
              Sahibi          Ahmet BAŞSOY                 5 7
        Türk Belediyecilik Derneği Adına
        Dernek Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Amerika Birleşik Devletlerinde Kentler ve Suçlar
            Belediye Başkanı       Ahmet Sezai AYDIN              61
          Niyazi BAHÇECİOĞLU
                           Çevre Temizlik Vergisi
        Yazı İşleri Sorumlu Müdürü:    Fikri GÖKÇEER                 6 7
            Argun ERSÖZ
                           Büyijk Şehirler
                           Sabri YAŞAYAN                 7 2
         Y a y ı n v e Danışma Kurulu:
                           Belediye Alacaklarının Tahsilinde Kullanılan Belgeler
            Av. Engin AYDIN       Murat K O C A                 7 6
            Sezar AYGEN
            Mehmet DÜLGER        Unlu Mamul Üreten İşyerleri:Sorunlar ve Çözüm Önerileri
            Argun ERSÖZ         Mustafa DÖNMEZ                8 3
           Prof. Dr. Cevat GERAY
            Yiğit GÜLÖKSÜZ        Yasalarda Yapılan Son Düzenlemeler
           Yılmaz GÜMÜŞBAŞ        Mehmet  C A N                 88
           Mazhar HAZNEDAR
          Oral KARAOSMANOĞLU        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
           Prof.Dr. Ruşen KELEŞ     Av.İsmet CANTÜRK               91
           Prof.Dr. İlhan TEKELİ
                                  İLLER VE BELEDİYELER
        Dernek Genel Koordinatörü:
                                AYLIK İLİM VE MESLEK  DERGİSİ
            Argun ERSÖZ
                                Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
            YÖNETİM YERİ:
                            Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına
        Mithatpaşa Cad. No:45/2 - Ankara    ilişkin sorunlarda,
           Tel: (312) 431 67 40       Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
           Fax: (312) 432 38 33        Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors,
         Misafirhane: Selanik Cad. 57     Flama ve Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
        Tel: (312) 25 00 0 3 - 4 2 5 00 31  Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında.
            4
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.  Belediye riıevzuatlarma ilişkin yayın ihtiyaçlarının
      Konrod Adenauer Vakfı katkısıyla basılmıştır. karşılanmasında.
                             Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar,
              DİZGİ:            konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
                             Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile
           BAŞAK MATBAACILIK         tüm Belediyelerimizin hizmetinde.
         Tel: 342 16 1 7 - 3 4 1 39 79
              BASKI:              Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel
                              Yönetimlerimizin hizmet üretme ve mali kaynak
        BAŞAK Matbaacılık San.ve Tic.Ltd.Sti.   yaratmaya yönelik işlevlerinde katkı sağlayacak
          Tel: 342 16 17-341 39 79             projeler üretecektir.    KAPAK:  Kayseri Erciyes'ten görüntü
   1   2   3   4   5   6   7