Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL:50                   NİSAN 1994              SAY1:582
                  P            27 Mart Seçimleri ve Sonuçları
                              Fethi AYTAÇ     '.             1 4 6
                DİY      n      1 9 9 4 Malî Yılı Bütçe Konunu ve Belediyeler

                              O r h a n PİRLER.....              1 5 0
                 P (
                              Belediyelerde Avans ve Kredi isleri
                              Celâl G Ü V E N Ç                1 5 8
                S a h i b i
          Türk Belediyecilik Derneği Adına   Belediyelerce İşyeri Mohollinin Değiştirilmesi
              Dernek Başkanı         Şevki PAZARCI                  1 6 4
             Niyazi BAHÇECİOĞLU
                              Insan-Cevre-Belediyeler-Temizlik
          Y a z ı İşleri S o r u m l u M ü d ü r ü : A h m e t S e z a i A Y D I N      1 6 7
                  ERSÖZ
               Argun
     I     Y a y ı n v e D a n ı ş m a K u r u l u : Devletin Küçültülmesi, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi ve
                                 Gücü
                              İnsan
                                   Faktörü
                                      E R D U M L U
                              Doç.Dr.Güngör
                                                       1 7 3
                Engin
              Av.
                   AYDIN
                              Belediye
               Sezar AYGEN          T.Tamer Arsalarının Satışında Yetkili Organ Sorunu 1 7 6
                                   A K A L I N
              Mehmet DÜLGER
               Argun ERSÖZ          Belediyelerimiz ve Spor
             Prof. Dr. Cevat GERAY      H a s a n RÜZGAR                1 7 9
              Yiğit GÜLÖKSÜZ
             Yılmaz GÜMÜŞBAŞ         Dernekten Haberler
             Mazhar HAZNEDAR         T.B.D                      . 1 8 2
            Orol KARAOSMANOĞLU
             Prof.Dr. Ruşen KELEŞ      Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
                                   CANTÜRK
                              Av.İsmet
             Prof.Dr. Ilfıan TEKELİ                             .184
          D e r n e k G e n e l K o o r d i n a t ö r ü :
                                     İLLER VE  BELEDİYELER
               Argun ERSÖZ               AYLIK İLİM VE MESLEK   DERGİSİ
              Y Ö N E T İ M YERİ:
                                    Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
          Mithotpaso C a d . N o ; 4 5 / 2 - Ankara  Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına
             Tel; (312) 4 3 1 6 7 4 0     ilişkin sorunlarda.
             Fax: (312) 4 3 2 38 33
                                Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
           Misafirhane: Selanik Cad. 5 7     Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors,
          Tel: (312) 4 2 5 0 0 0 3 - 4 2 5 0 0 31
                                Flama ve Amblem yapılmasında yardımcı olmak.
          Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.   Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında.
        Konrad Adenauer Vakfı katkısıyla basılmıştır.
                                Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının
                                karşılanmasında.
                D İ Z G İ :          Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar,
                                konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesinde.
             BAŞAK MATBAACILIK          Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile
            Tel: 3 4 2 16 1 7 - 3 4 1 39 79   tüm Belediyelerimizin hizmetinde.
        ADRES: Kazım Karabekir Cad. Koyunlu Han
              /
          No: 95 50-51-52 Ulus-ANKARA
                                Dergi Yayın ve  Danışma  Kurulu, ayrıca Yerel
                BASKI:             Yönetimlerimizin hizmet üretme ve mali kaynak
          BAŞAK Matbaacılık San.ve Tic.Ltd.Şti.  yaratmaya  yönelik işlevlerinde katkı sağlayacak
           ' Tel: 3 4 2 16 1 7 - 3 4 1 39 79  projeler üretecektir.      K A P A K : Antalya Düden Şelalesi
   1   2   3   4   5   6   7