Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

YIL : 49              AĞUSTOS-EYLÜL   1993             SAYI: 574-575
                                    İÇİNDEKİLER

           İLLER   VE           1993 Yılında Belediyelerde idarî Para Cezalarının Uygulanması
                            Şevki PAZARCI                  298
        BELEDİYELER              Belediyelerde işçi Çalıştırılması (Geçici işçi) II 301
                            Orhan
                              PİRLER
           DERGİSİ              Çağdaş ÖZER Yönetim Anlayışı          306
                               Yerel
                            Ahmet
              Sahibi           Amerika Birleşik Devletlerinde Banliyö-Yörekent Türleri
                            Ahmet Sezai AYDIN                311
         Türk Belediyecilik Derneği Adına
       Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkam Jeotermal Enerji ve Yerel Yönetimler
            Cevat ALDEMİR         Fikri GÖKÇEER                  316
                            illerimiz
         Yazı İşleri Sorumlu,Müdürü:     Sabri YAŞAYAN                  320
            Argun ERSÖZ
                            Belediye Encümenlerinin ihale Komisyonu Sıfatıyla
          Yayın ve Danışma Kurulu:      Eksiksiz Toplanıp Toplanamayacağı
                            Abdurrahman ACAR                324
            Av. Engin AYDIN
                            Yine Vesayet Üzerine
            Sezor AYGEN          Sahir KOÇAK                   326
            Mehmet DÜLGER         Spor ve Tarihi Gelişmesi
            Argun ERSÖZ          Hasan RÜZGAR                  328
           Prof. Dr. Cevat GERAY      Güneydoğu Anadolu Projesinin Bölgeye Olası
                            Çevresel Etkileri ile Planlama ve Uygulama Sorunları
            Yiğit GÜLÖKSÜZ         Selma TOKCAN                   330
           Yılmaz GÜMÜŞBAŞ
                            Dernekten Haberler
           Mazhar HAZNEDAR         T.B.D                      ..336
          Oral KARAOSMANOĞLU         Belediyelerimizin Sorunlarına Cevaplar
                            Av. İsmet CANTÜRK               ..339
           Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
           Prof. Dr.llhan TEKELİ
                                  İLLER E  BELEDİYELER
                                     V
         Dernek Genel Koordinatörü:
            Argun ERSÖZ               AYLIK İLİM VE MESLEK  DERGİSİ
            YÖNETİM YERİ:
                                 Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
        Mithatpaşa Cad. No: 4 5 / 2 - Ankara
           Tel: (4)431 67 40       •  Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konulanna ilişkin
           Fax: (4) 432 38 33         sorunlarda,
                            •  Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
         Misafirfıane: Selanik Cad. 57
                            •  Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
         Tel: (4)425 00 0 3 - 4 2 5 00 31   Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.  •  Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
       Konrad Adenauer Vakfı katkısıyla basılmıştır. • Belediye mevzuatlanna ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
                             masında,
              DİZGİ:           •  Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
             ARTI Ltd.           ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
                            •  Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
       Tel: (4) 418 63 80 • Fax: (4) 425 08 37
                             Belediyelerimizin hizmetinde.
              BASKI:
                            Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
        MAYA Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
         Tel: (4)418 01 5 3 - 4 2 5 25 95       katkı sağlayacak projeler üretecektir.    KAPAK:  19.7.1993 - 20.7.1993 tarihleri arasında İzmir Efes Otelinde Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad
         Adenauer Vakfı'nm ortaklaşa yaptıkları "Çöp Toplanması, imhası ve Değerlendirilmesi Konulu"
         toplantıdan görüntü.
   1   2   3   4   5   6   7   8