Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

YIL : 48                 ŞUBAT -1992                   SAYI: 556
                                  İÇİNDEKİLER

         İLLER   VE

       BELEDİYELER              Belediye Başkanlarının 1992 Yılının İlk Altı Ayına Ait Emekli Aidatlannı
                          ve Harcırahlannı Hesaplama Yöntemi
                          Osman MERİÇ                    66
         DERGİSİ              Anayasa Mahkemesi'nin Kıyı Kentlerimizi

                          Yakından İlgilendiren Yeni bir Kararı
            Sahibi           Prof. Dr. Cevat GERAY               70
       Türk Belediyecilik Derneği Adına  Kentleşmede Büyük Projelerin Meşruiyetinin
     Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkanı Kurulması ve Yönetimi Üzerine
          CevatALDEMİR          İlhan TEKELİ                   76
        Yazı İşleri Sorumlu Müdürü:    Belediye Yasakları ve Ceza Uygulaması
          Argun ERSÖZ          Şevl<i PAZARCI                  81

        Yayın ve Danışma Kurulu:      Belediyelerimizde "Belediye Başkan Vekilliği" Sorunu
          Av. Engin AYDIN        Ramazan SODAN                   84
          Sezar AYGEN          Sicil Notlarının Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Tereddütler
           Fethi AYTAÇ          Abdurrahman ACAR                 86
          Mehmet DÜLGER
          Argun ERSÖZ          Basından Alıntılar
         Prof. Dr. Cevat GERAY       T.B.D                       .90
          Yiğit GÜLÖKSÜZ
         Yılmaz GÜMÜŞBAŞ         Dernek'ten Haberler
         Mazhar HAZNEDAR         T.B.D                       .91
         Prof. Dr. Ruşen KELEŞ      Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler
         Prof. Dr. II han TEKELİ
                          T.B.D                       .97
        Dernek Genel Koordinatörü:     Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
          Av. Engin AYDIN        Osman MERİÇ                   .98
          YÖNETİM YERİ:
      Mithatpaşa Cad. No: 4 5 / 2 - Ankara
          Tel: (4)431 67 40             İLLER E  BELEDİYELER
                                    V
          Fax: (4) 432 38 33
        Misafirhane: Selanik Cad. 57         AYLIK İLİM VE MESLEK  DERGİSİ
       Tel: (4)425 00 0 3 - 4 2 5 00 31           iie. YJONDA
                               Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
         ABONE KOŞULLARI:
         Yıllık: 500.000.- TL.
         6 Aylık: 250.000.- TL.     I Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
      Yabancı ülkelere yıllığı: 1.000.000.- TL.  sorunlarda,
                          • Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
      Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
                          • Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
         REKLAM FİYATLARI:          Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
     Arka Kapak (renkli) : 4.500.000.-   • Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konulannda,
     Ön İç Kapak . renkli'  3.500.000.-   • Belediye mevzuatlanna ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
     Arka iç Kapak (renkli) 3.000.000.-
     iç Sayfalar (siyah-beyaz) 1.500.000.-    masında,
                          I Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
            DİZGİ:             ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
            ARTI Ltd.          • Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
                            Belediyelerimizin hizmetinde.
      Tel: (4) 418 63 80 • Fax: (4) 425 08 37
            BASKI:            Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
                           hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
      MAYA Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
       Tel: (4)418 01 5 3 - 4 2 5 25 95       katkı sağlayacak projeler üretecektir.
   1   2   3   4   5   6   7   8