Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

E M E K      ELEKTRONİK'TE      DÜNYA    STANDARDI


                       NİOYA          6100


                          TELSİZLİ


      NIOVA 6110
      UYDU BİRİMİ
                          YAYIN       SİSTEMİ


    m

                                1

      B E L E D I Y E L E R I M I Z I N  A Ç ı K  A L A N   S E S L E N D I R M E S I N E


           K A L ı C ı , E K O N O M I K   ve  Ç A Ğ D A Ş   ÇÖZÜM.


       Kablosuz Açık Alan Seslendirmesi       İstenilen Ses Gücüne Ayarlanabilme
       Türk Mühendislerinin Tasarımı ve Üretimi   Özel Elektronik Korumalı
        Kalıcı, Ekonomik ve Çağdaş bir Yenilik   Çevre Koşullarından etkilenmeyen yapı
       Sınırsız Genişleme imkanı           Modüler Yapı, Kolay Montaj.
            E M E K I ELEKTRONİK, MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
                      Hoşdere Cad. 48/12 06550 Y. Ayrancı/ANKARA
                         Tel: (4) 426 43 45 Fax: 426 43 46
   1   2   3   4   5   6   7