Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

: 4 8                   NİSAN  -1992                    SAYI: 558


                R  VE                     İÇÖÜ^DEKİLER

         BELEDİY LER


                    o          Yerleşme ve Kentleşme İçin Yeniden
            DECIG ^1               Öğütlenme Şehircilik ve Konut Bakanlığı
                               Kurulmasına
                                    İlişkin Öneriler
                               Prof Dr. Cevat GERAY               .170
               Sahibi
         Türk Belediyecilik Derneği Adına    Belediyelerce İşyerinin Kapatılması
       Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkanı  Şevki PAZARCI                   .173
             Cevot ALDEMİR
                               Belediyelerin Sosyal Hizmetlerle
          Yazı İsleri Sorumlu Müdürü:       İlgili Görevleri
             ' Argun ERSÖZ           Ahmet BAŞSOY                    .178
          Yayın ve Danışma Kurulu:       Belediye Bütçelerinden Ayrılması Gereken
            Av. Engin AYDIN          Kanuni Payların Hesabına Dikkat Edilmesi
             Sezar AYGEN            Gereken Hususlar
              Fethi AYTAÇ           Abdurrahman ACAR                  .181
             Mehmet DÜLGER
             Argun ERSÖZ            Çevre Sorunları ve Belediyelerimiz
           Prof. Dr. Cevat GERAY        Av. İsmet CANTÜRK                 .187
             Yiğit GÜLÖKSÜZ
            Yılmaz GÜMÜŞBAŞ
            Mazhar HAZNEDAR           Dernekten Haberler
            Prof. Dr. Ruşen KELEŞ       T.B.D                        .193
            Prof. Dr.llhan TEKELİ
                               Basından Alıntılar
                               T.B.D                        .194
          Dernek Genel Koordinatörü:
             Av. Engin AYDIN
                               Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
             YÖNETİM YERİ:            Osman MERİÇ                    .195
        Mithatpaşa Cad. No: 45/2 - Ankara
            Tel: (4)431 67 40
            Fax: (4) 432 38 33                   / E BELEDİYELER
          Misafirhane: Selanik Cad. 57           AYLIK İLİM VE MESLEK  DERGİSİ
          Tel: (4)425 00 0 3 - 4 2 5 00 31
            ABONE  KOŞULLARI:                Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
            Yıllık: 1.000.000.-TL
            6 Aylık: 500.000.- TL.       •  Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişki
        Yabancı ülkelere yıllığı: 2.000.000.- TL.
                                 sorunlarda,
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.    •  Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                               •  Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
            REKLAM FİYATLARI :           Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
       Arka Kapak (renkli)   4.500.000.     •  Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
       On İç Kapak (renkli)   3.500.000.
    I Arka  İç Kapak (renkli)  3.000.000.     •  Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
       iç Sayfalar (siyah-beyaz) 1.500.000.       masında,
                               •  Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
               DİZGİ:               ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
               ARTI Ltd.            •  Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
        Tel: (4) 418 63 80 • Fax: (4) 425 08 37  Belediyelerimizin hizmetinde.

               BASKI:             Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
         MAYA Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Sti    hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
          Tel: (4)418 01 5 3 - 4 2 5 25 95'        katkı sağlayacak projeler üretecektir.
   1   2   3   4   5   6   7   8