Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

YIL : 48                 HAZİRAN  - TEMMUZ 1992              S A Y I : 560-561


                                        İÇİNDEKİLER


            LEDİYELER               Türkiye'de Mahalli İdare Kavramı ve

                               İsparta Mahalli İdareleri
                               Prof. Dr. Nuri TORTOP                266
                               Kaya Projesi ve Yerel Yönelimlerimiz
               Sahibi             Prof. Dr. Ruşen KELEŞ                270
          Türk Belediyecilik Derneği Adına    Bütçe Kanununda Belediyeleri İlgilendiren Konular
       Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkanı  Orhan PİRLER                    275
             Cevat ALDEMİR
                               Belediyelerce Verilen İşletme Ruhsatının İptali
          Yazı İsleri Sorumlu Müdürü:       Şevki PAZARCI                    280
             ' Argun ERSÖZ
                               Belediyelerin Finansman Sorunları ve Öneriler^'*
           Yayın ve Danışma Kurulu:        Ziya ÇÖKER                      283
             Av. Engin AYDIN          İller Bankası ve Belediyeler
              Sezar AYGEN            Fikri GÖKÇEER                    297
              Fethi AYTAÇ
             Mehmet DÜLGER            Mahalli İdarelerde Yapılan Taşıt Hibelerinde
              Argun ERSÖZ            Karşılaşılan Usulsüzlükler ve Yolsuzluklar
            Prof. Dr. Cevat GERAY        Abdurrahman ACAR                   300
             Yiğit GÜLÖKSÜZ           Dernekten Haberler
            Yılmaz GÜMÜŞBAŞ           T.B.D                        .306
            M a z h a r HAZNEDAR
            Prof. Dr. Ruşen KELEŞ        Basından Alıntılar
            Prof, Dr.llhan TEKELİ        T.B.D                        .309
                               Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler
          Dernek Genel Koordinatörü:       T.B.D                        .310
              Argun ERSÖZ
                               Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
             YÖNETİM YERİ:           Osman IVIERİÇ                    .312
         Mithatpaşa C a d . N o ; 4 5 / 2 - Ankara
             Tel: (4) 431 6 7 4 0
                                          V
             Fax: (4) 4 3 2 38 33               İLLER E   BELEDİYELER
          Misafirhane: Selanik Cad. 5 7           AYLIK İLİM VE MESLEK  DERGİSİ
          Tei: ( 4 ) 4 2 5 0 0 0 3 - 4 2 5 0 0 31
            ABONE KOŞULLARI:                Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
            Yıllık: 1.000.000.-TL.
            6 Aylık: 5 0 0 . 0 0 0 . - TL.    •  Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
        Yabancı ülkelere yıllığı: 2.000.000.- TL
                                 sorunlarda,
         Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.   •  Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                               •  Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
            REKLAM FİYATLARI:            Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
       Arka Kapak (renkli)   : 4 . 5 0 0 0 0 0 - • Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
       O n İç Kapak (renkli)  : 3 . 5 0 0 . 0 0 0 -
       Arka Ic Kapak (renkli) : 3.000.000 -    •  Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
       İç Sayfalar (siyah-beyaz) : 1.500.000.-     masında,
                               •  Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
               DİZGİ:               ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
               ARTI Ltd.
                               •  Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
        Tel: (4) 41 8 63 8 0 • Fax: (4) 4 2 5 08 3 7  Belediyelerimizin hizmetinde.

               BASKI:              Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
         M A Y A Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti   hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
          Tel: ( 4 ) 4 1 8 01 5 3 - 4 2 5 25 9 5      katkı sağlayacak projeler üretecektir.


     Kapak  Resmi:  Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı'nın müşterek olarak tertiplemiş olduk­
              ları toplantıdan görüntüler.
   1   2   3   4   5   6   7   8