Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

İL : 4 8                EKİM - 1992                       SAYI: 564


                   V!


              İB Y
          D)
                               Mahalli İdarelerimiz İle İlgili
                               Haberler Gelişmeler
                               Fethi AYTAÇ                    ,.394

               Sahibi             Görevden Uzaklaştırma
          Türk Belediyecilik Derneği Adına    Şevki PAZARCI                   .400
       Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkanı
             Cevat ALDEMİR
                               İller Bankasının Denetimi
          Yazı İşleri Sorumlu Müdürü:       Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
              A r g u n ERSÖZ          Fikri GÖKÇEER                   .406
           Yayın ve Danışma Kurulu:
             Av. Engin AYDIN          (Hukuk Köşesi) S.S. Kurumu Primlerinin
              Sezar A Y G E N          Ödenmesinde Belediye Başkanlarının
              Fethi AYTAÇ            Sorumluluğu
             Mehmet DÜLGER            Av. İsmet CANTÜRK                 .409
              Argun ERSÖZ
            Prof. Dr. Cevot GERAY
             Yiğit GÜLÖKSÜZ           1580 Sayılı Belediye Yasası Hakkında.,
            Yılmaz GÜMÜŞBAS           Özhan ÇETİNKAYA                  .411
            M ö z h a r HAZNEDAR
            Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
            Prof. Dr.llhan TEKELf        Dernekten Haberler
                               T.B.D                       .415
          Dernek Genel Koordinatörü:
              Argun ERSÖZ
                               Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
             YÖNETİM YERİ:           Osman MERİÇ                    .417
        Mithotpaso C a d . N o : 4 5 / 2 - Ankara t;
             Tel: (4) 431 6 7 4 0
                                          V
            Fax: (4) 4 3 2 38 33               İLLER E  BELEDİYELER
          Misafirhane: Selanik Cad. 5 7          AYLIK İLİM VE MESLEK DERGİSİ
          Tel: ( 4 ) 4 2 5 0 0 0 3 - 4 2 5 0 0 31
                                    Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
            ABONE KOŞULLARİ:
            Yıllık: l.OOO.bOO.- TL.
            6 Aylık: 5 0 0 . 0 0 0 . - TL.    • Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
        Yabancı ülkelere yıllığı: 2.000.000.- TL.
                                 sorunlarda,
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.   •  Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                               •  Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
            REKLAM FİYATLARI:            Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
       A r k a Kapak (renkli)  4.500.000      •  Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
       O n İç Kapak (renkli)  3.500.000.
       A r k a Ic Kapak (renkli) 3.000.000     •  Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
       İç Sayfalar (siyah-beyaz) 1.500.000.-       masında,
                               •  Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
               DİZGİ:               ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
               ARTI Ltd.
                               •  Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
       Tel: (4) 4 1 8 6 3 8 0 • Fax: (4) 4 2 5 08 3 7  Belediyelerimizin hizmetinde.

               BASKI:              Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
        M A Y A Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Sti   hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
         Tel: ( 4 ) 4 1 8 01 5 3 - 4 2 5 25 9 5 ' '    katkı sağlayacak projeler üretecektir.
   1   2   3   4   5   6   7   8