Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 47                OCAK  - 1991                 SAYI: 543
          Sahibi             İLLER           Abone: Yılık: 500.000 11.. •
                                             '
    Türk Belediyecilik Demeği Adına                  6 Aylık: 250.000 i l . . • Yabancı
       Demek  Başkanı ve           VE         memleketlere • Yıllığı: 1.000.000 'H..
     İzmir Büyükşehir Belediye                     • Yavnnlanmayan yazılar
                                          ^eri
                                            verilmez.
          Başkanı         BELEDİYELER                 *
       Yüksel  ÇAKMUR          DERGİSİ            R e k l a m Fiyatları:
    Milhalpaşa Caddesi No: 45/2                  Arka Kap. (renkli) : 5.000.000.-
          Ankara                         Ö n k' Kap. (renkli) : 4.000.000.-
                                           (renkli):
      Telefon : (4) 131 67 40                 Arka U; Kap. (renkli) : 3.500.000.-
                                     U: Sayfalar
                                               1.750.000.-
       Fax : (4) 132 38 33
     Misafirhane : Selanik Cad. 57 Yazı İşleri Sorumlu Müdürü  MAYA Malİ3aarılık Yay. L k l . SU.
    Tel: (4) 125 00 03 - (4) 125 00 31 Prof. Dr. Nuri TORTOP Tel: (41 118 01 53 - F i L \ : (4) 12.5 08 37

                 İLLER   VE   BELEDİYELER
                AYLIK  İLİM VE  MESLEK   DERGİSİ
                   47.    YILINDA


          Türk   Belediyeciliğinin      ilk ve  tek   Dergisi,


     Belediyelerimizin  hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin sorunlarda.
     Belediyelerimizi  ilgilendiren mevzuatların  takibinde,

   ü:- Belediyelerimize  ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve Amblem
     yapümasında   yardımcı  olmak,
   •^i:- Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında.

     Belediye  mevzuatlarına  ilişkin yayın ihtiyaçlarının  karşdanınasmda,
   ^r>- Belediyecdik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar ve sempozyumlar
     düzenlenmesinde,

     Belediye etkinliklerinin   tanıtımında.
      Uzman  kadrosu ile tüm Belediyelerimizin  liizınetinde;

             Sezer  AYGEN,  Fethi AYTAÇ,   Mehmet    DÜLGER,
        Prof. Dr. Cevat GERAY,  Yiğit GÜLÖKSÜZ,   Yılmaz    GÜMÛŞBAS,
             Mazhar   HAZNEDAR,   Prof. Dr. Ruşen   KELEŞ,
             Prof  Dr. İlhan TEKELİ,  Prof. Dr. Nuri  TORTOP

             ve Dcnıck Gcııcl Koordiıuüörü Engin AYDIN"dun oltışnn
            Dergi Yayuı ve DIDUŞDIH Kurulu ayrıca Yerel Yöuetiuılernuizin
             hizmet üretme ve ınaU kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
                  katkı sağlayacak projeler üretecektir.
   1   2   3   4   5   6   7