Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve


                  P^'f.^'tELER

       19 45


        AYLIK      İLİM VE      MESLEK        DERGİSİ                    I Ç i N l) K K i I. K R

   Acı Kaybımız                       Av. Kn^in A Y D I N      1
   BclediyclCRİc Personele Vekalel Eıme Şartları     Osman IVIKRİÇ          2
   Yerel Yönelim Sorununa Köklü Çözüm Gelirilmeli    Prof. Dr. Cevat GPLRAY     5

   Çevre Kirliliğini Önleme Fonu ndan Belediyelerimize
   Sağlanan Finansmanlar ve Başvuru Örnekleri       Kadir C O K Ç E         8
   Kentler. Kenlleijme Olgusu ve Türkiye         Şükrü Se/.ar AYCJKN      I I
   Yeni İmar Yasası Yeni Vurgun Olanakları Yaratacak  Fikri KAY'A           17
   Belediyeler Fonu'ndan Yapılan Tahsislerin Hukuksal Durumu Av. İsmet C A N T Ü R K  20
   Belediyelerimizi İlgilendiren Kanun ve Kararlar    Y.Ahmet U N U T M A Z     21
   Belediyelerin Şehir İçi Ulacım Hizmetleri ve Toplulasım Kamil Ufuk HİU(ÎİN     23
   Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar          Osman MKRİÇ           26


           TÜRK     BELEDİYECİLİK         DERNEĞİ

  YIL : 47                OCAK   -1991                 SAYI : 543
   1   2   3   4   5   6