Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

MAYIS  '91           TURK   BELEDİYECİLİK      GUNU   KUTLAMA     PROGRAMI

         30 MAYIS 1991
         SAAT:  10.00
         AÇILIŞ OTURUMU:
         1. OTURUM  BAŞKANI:  Teoman  ÖZALP (Bursa Büyükşehir   Belediye Başkam)
         - T.B.D. Başkanı Yüksel Çakmur'un   Açlış Konuşması
         - Siyasi Parti Liderlerinin konuşmaları
         ANAP    RP
         SHP     MÇP
         DYP     İDP
         DSP
         SAAT:  12.30  KAPANIŞ
                 Öğle Yemeği Arası
         SAAT:  14.30
         2. OTURUM  BAŞKANI: Gündüz   ONAT (Babaeski  Belediye Başkam)
         - Belediyeler ve Anayasa           Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
         - Belediyeler ve Vesayet İlişkileri     Fethi AYTAÇ
                                (Merkez Valisi)
         SAAT:  15.45  Çay Arası
         SAAT:  16.00
         - BelediyeYönetimlerinde  ve         Yük. Mi. Müh.
         Planlanmasında   Katılımcı Denemeler    Sezar AYGEN
         - Tartışma ve Sorular
         SAAT:  17.30 KAPANIŞ

         31 MAYIS  1991
         SAAT:  10.00
         AÇILIŞ  OTURUMU:
         3. OTURUM  BAŞKANI:  Hasan SUBAŞI   (Antalya Belediye Başkam)
         - Belediyeler ve Toplu Konut         Prof. Dr. Cevat GERAY
         - Belediyelerin İmar ve Islah  Plan
         Çalışmalarmm   Değerlendirilmesi       Doç. Dr. Raci BADEMLİ
         SAAT:  11.00 Çay Arası
         - Belediyeler ve Çevre Sorunları       Doç. Dr. Can HAMAMCI
         - Tartışma ve Sorular
         SAAT:  12.30  KAPANIŞ
                 Öğle Yemeği Arası
         SAAT:  14.30
         4. OTURUM  BAŞKANI: İsmail  ÖZAY (Çanakkale  Belediye Başkanı)
         - Belediyeler ve Toplu Taşımacıhk       Şehir ve Bölge Yük.  Plancısı
                                 Gökhan  MENTEŞ
         - Belediyeler, Tanzim Satışlar ve       TANSAŞ Genel   Müdürü
         Tüketiciyi Koruma  İşlevi          Ekonomist Coşkun   SÜER
         - Belediyelerde İstihdam ve
         Çalışma  Sorunları              Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI
         SAAT:  16.00 Çay Arası
         - Tartışma ve Sorular
         SAAT:  17.30 KAPANIŞ                                                       253
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12