Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

L : 4 7                   MAYIS  -1991                    S A Y I : 547
                                      İÇİNDEKİLER
           ILLE^    VE

              DİYİ              Zeus Sunağı Bergama'nındır, Geri İstiyoruz   .250
                              T.B.D
                              Dernek'ten
              ml               T.B.D  Haberler                  .251
                              Türk
                              T.B.D Belediyecilik Günü Kutlama Programı     253
              Sahibi             Anılarla Dalokay
        Türk Belediyecilik Derneği Adına    Ş. Sezar A Y G E N                 254
      Dernek Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Konut ve Arsa Üretiminde Belediyeler
              Başkanı:            Prof. Dr. Cevat G E R A Y             257
            Yüksel ÇAKMUR
                              Geçici İşçi Kavramının Kapsam ve Anlamındaki Değişiklik
                              O s m a n MERİÇ                   264
         Yazı İşleri Sorumlu Müdürü:
             Argun ERSÖZ           Belediyelerde Teftiş ve Teftiş Kumlları
                              Ahmet BAŞSOY                    268
          Yayın ve Danışma Kurulu:       Taşıt İşgal Harcı ve Otopark Ücretleri
            Av. Engin AYDIN          R a m a z a n S O D A N               271
             Sozer AYGEN           Yeni Kooperatifler Yasası ile Getirilen Cezai Yaptırımlar Nelerdir?
             Fethi AYTAÇ           ismet TAYŞİ                     273
            Mehmet DÜLGER           Yerel Yönetimler, Verimlilik ve Demokrasi
             Argun ERSÖZ           Tacettin K A R A E R                275
           Prof. Dr. Cevat GERAY       Belediye Encümenleri İhale İşleri İçin Noksan Üye ile Toplanabilir
            Yiğit GÜLÖKSÜZ           mi? İhale İşleri İçin Toplanan Encümende Oyların Eşit olması
           Yılmaz GÜMÜŞBAŞ           Halinde Belediye Başkanının Bulunduğu Taraf Tercih Edilebilir mi?
           Mazhar HAZNEDAR           Orhan PİRLER                    278
           Prof. Dr. Ruşen KELEŞ       Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler
           Prof. Dr.llhon TEKELİ       T.B.D                        282
                              Belediyelerimizin Sorulanna Cevaplar
         Dernek Genel Koordinatörü:       O s m a n MERİÇ                   285
            Av. Engin AYDIN
            YÖNETİM YERİ:
        Mithatpaşa Cad. No; 45/2 - Ankara           ILLER VE  BELEDIYELER
            Tel: (4) 131 67 40
           Fax: (4) 132 38 33             AYLIK İLİM VE MESLEK DERGİSİ
         Misafirhane: Selanik Cad. 57
         Tel: 4)125 00 03 125 00 31            Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
                 -
           (
           ABONE KOŞULLARİ:
           Yıllık: 500.000.- TL.         I Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
           6 Aylık: 250.000.- TL.         sorunlarda,
       Yabancı ülkelere yıllığı: 1.000.000.- TL. I Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                              • Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.      Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
                              • Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
           REKLAM FİYATLARI:
        Arka Kapak (renkli) : 4.000.000.-    • Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
        Ön İç Kapak (renkli) : 3.000.000.-     masında,
        Arka Iç Kapak (renkli) : 2.500.000.-   I Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
        İç Sayfalar (renkli) : 1.000.000.-
                                ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
                              • Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
              DİZGİ:
              ARTI Ltd.              Belediyelerimizin hizmetinde.
       Tel: (4) 118 63 80 • Fax: (4) 125 08 37 Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
                               hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
              BASKI:                   katkı sağlayacak projeler üretecektir.
        MAYA Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
   1   2   3   4   5   6   7   8