Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ILLER              ve


                     BELEDIYELER


           45
         19         AYLIK       ILIM    VE   MESLEK         DERGİSİ

                        İ Ç İ N D E K İ L E R

    Zeus Sunağı Bergama'nındır, Geri istiyoruz           T.B.D              250
    Demek'ten Haberler                        T.B.D              251
    Türk Belediyecilik Günü Kutlama Programı            T.B.D              253
    Anılarla Dalokay                         Ş. Sezar AYGEN          254
    Konut ve Arsa Üretiminde Belediyeler           ,  Prof.Dr.CevatGERAY        257
    Geçici İşçi Kavramının Kapsam ve Anlamındaki Değişiklik   Osman MERİÇ           264
    Belediyelerde Teftiş ve Teftiş Kurulları            Ahmet BAŞSOY           268
    Taşıt İşgal Harcı ve Otopark Ücretleri            Razaman SODAN           271
    Yeni Kooperatifler Yasası ile Getirilen Cezai Yaptırımlar Nelerdir? İsmet TAYŞİ        273
    Yerel Yönetimler, Verimlilik ve Demokrasi ..\        Tacettin KARAER          275
    Belediye Encümenleri İhale İşleri İçin Noksan Üye ile Toplanabilir mi?
    İhale İşleri İçin Toplanan Encümende Oyların Eşit Olması Halinde
    Belediye Başkanının Bulunduğu Taraf Tercih Edilebilir mi?   Orhan PİRLER           278
    Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler           T.B.D               282
    Belediyelerimizin Sorulanna Cevaplar               Osman MERİÇ            285


             TÜRK      BELEDİYECİLİK           DERNEĞİ

  YİL : 47                   yAYIS  = 1991
   1   2   3   4   5   6