Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

KASIM'91
        5-6 Temmuz   tarihlerinde İZMİT'te, KOCAELİ  BELEDİYELER   BİRLİĞİnce  düzenlenen
     Seminere  katılan personelden  bir grup Seminer "bocalan", Kocaeli Vali Yardımcısı ve İzmit
     Belediye  Başkanı  ile birlikte...
                                                     I

                1- ^

                    s

                                               3
           »5


                                                /T
                                                      fi
     if        9 Ekim  1991 tarihinde POLATLI        macı olarak Kaü-
        BELEDİYESİ    PERSONELİ    için      lanlar        İçişleri Bakanlığı Ma­
        düzenlenen  Seminer'e  İlişkin Bilgi               hallî İdareler Genel
                                           Müdürü
                                Cengiz BULUT,

     Toplantıyı  isteyen   Polatlı Belediye Baş­    Merkez Valisi,    Fethi A\TAÇ
                 kanlığı            Merkez Valisi     Şevki PAZARCI
     İstediği İlettiği yer Türk  Belediyecilik     Merkez Valisi
                 Derneği                       Erol Zihni GÜRSOY
                                Emekli Vali      Celâl GÜVENÇ
     İstek yazısının ta­
     rih ve no. su     Personel  Müdürlüğü     Toplantıyı İzliyen-
                 ifadeli, 03 Ekim tarihli  1er          Belediye Başkanı Fik­
                 taks                         ret S. E\aRGEN dahil

     Toplantının  yapıl­                             89 personel
     dığı yer        Belediye Meclisi Top­    Toplantının Seyri
                 lantı Salonu
                                   Toplantı saat lO'da, Polatlı Kajanakamı
     Toplantıya  konuş-                  Ramazan   URGANCIOĞLU'nun    hizmet içi

                                                     539
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10