Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

YIL : 47                    KASIM -  1991                   SAYİ: 553

                                       İÇİhflûECCDLEK
           İLLER    VE            Derneğimiz Koalisyonundan Hükümet Koalisyonuna!
                              TBD                        .538
              DİYC      n        Dernekten Haberler  - •  -.  ,
                              TBD                        .539
           D  mi I              Avrupa Şehri Ödülü

                              TBD                        .542
               Sahibi
         Türk Belediyecilik Derneği Adına    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Teoman Özalp İle Röportaj
      Dernek Başkanı ve izmir Büyükşehir Belediye TBD                        544
              Başkanı:            Kentleşmemizde Bir Rönesans Bekliyonjz
            Yüksel ÇAKMUR
                              Sezar AYGEN                    546
          Yazı İsleri Sorumlu Müdürü:       Belediye İşletmelerinin Harcamaları Sayıştay
            ' Argun ERSÖZ           Denetimine Tabi midir? Değil midir?
                              Fethi AYTAÇ                    548
          Yayın ve Danışma Kurulu:
            Av. Engin AYDIN          İmar Konularına Uygulanan Cezalar
             Sezer AYGEN            Şevki PAZARCI                    552
             Fethi AYTAÇ
            Mehmet DÜLGER            Mahalli İdarelerde Geçici İşçi Çalıştırılmasına
             Argun ERSÖZ            İlişkin Hukuki Düzenleme Hakkında Açıklamalar
           Prof. Dr. Cevat GERAY         Enis YETER                     556
            Yiğit GÜLÖKSÜZ
            Yılmaz GÜMÜŞBAŞ           Basından Alıntılar
            Mazhar HAZNEDAR           T.B.D                       ,.558
           Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
            Prof. Dr.ilhan TEKELİ        Uluslararası Yerel Yönetimlerden Haberler
                               T.B.D                      :....559
          Dernek Genel Koordinatörü:        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
            Av. Engin AYDIN
                               Osman MERİÇ                   560
             YÖNETİM YERİ:
        MithatpaşG Cad. No: 4 5 / 2 - Ankara           İLLER VE BELEDİYELER
            Tel: (4) 131 67 40
            Fax: (4) 132 38 33               AYLIK İLİM VE MESLEK DERGİSİ
          Misafirhane: Selanik Cad. 57                 47.  YmmA
         Tel: (4) 125 00 03 - 125 00 31
                                    Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
            ABONE KOŞULLARİ:
            Yıllık: 500.000.-TL.         I Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
           6 Aylık: 250.000.- TL.         sorunlarda,
       Yabancı ülkelere yıllığı: 1.000.000.- TL. I Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde.
                               I Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
        Yayınlanmayan yazılar geri verilmez.
                                Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
            REKLAM FİYATLARI :          • Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
        Arka Kapak (renkli  4.000.000.-      • Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
        Ön İç Kapak renkli)  3.000.000.-       masında,
              '
        Arka iç Kapa k (renkli) 2.500.000.-
         Sayfc alar ren kül  1.000.000.-    • Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konteranslar
                                ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
               DİZGİ:             I Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
              ARTI Ltd.             Belediyelerimizin hizmetinde.
       Tel: (4) 1 1 8 63 80 • Fax: (4) 1 25 08 37
                               Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
                               hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
               BASKİ:                   katkı sağlayacak projeler üretecektir.
        MAYA  Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
   1   2   3   4   5   6   7   8