Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

L : 47                   ARALIK  - 1991                  SAYI: 554

                                        İÇİNDEKİLER
             İLLER VE

          B İEDİYELE                 Belediye Başkanlarının Hükümetten Beklentileri Hakkında
                                Kamuoyuna
                                     Bildiri
                                Av. Cevat ALDEMİR                586
             DERGİSİ                Belediyelerimizin Koalisyon Hükümetinden Beklentileri ve
                                Kuşadası
                                    Toplantısı
                                Felhi AYTAÇ                    587
                Sahibi             Yeni Hükümetten Beklediklerimiz
          Türk Belediyecilik Derneği Adına     Prof. Dr. Cevat GERAY              592
        Dernek Başkanı ve Aydın Belediye Başkanı  Belediye Başkanlarının Doğrudan Doğruya İdarî Ceza Yetkileri
              Cevat ALDEMİR           Şevki PAZARCI                  596
                                Sosyal Güvenlik Hukuku İle Bağdaşmayan Düzenlemeler
           Yazı İşleri Sorumlu Müdürü:       Av. Ismel CANTÜRK                600
              ' Argun ERSÖZ
                                Gelecekte Amerika Kentleri
                                Ahmet Sezai AYDIN                602
            Yayın ve Danışma Kurulu:
              Av. Engin AYDIN          Turizm Planlaması ve Bölgesel Bir İnceleme
               Sezer A Y G E N          İsmet TAYŞİ                    606
               Fethi AYTAÇ           "Demokrasi ve Belediye Başkanları" Üzerine Bazı Düşünceler
              Mehmet DÜLGER           Ramazan SODAN                   614
               A r g u n ERSÖZ          Mahalli İdareler Fonuna İlişkin Açıklamalar
             Prof. Dr. Cevat GERAY        Enis YETER                    616
              Yiğit GÜLÖKSÜZ           Türk Standartları Estitüsü Yerel Yönetim Işbiriiği ve Yapı
             Yılmaz GÜMÜSBAS           Ruhsatında Yeni Düzenlemeler
             M a z h a r HAZNEDAR         T.B.D    ;.                  619
             Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
             Prof. Dr.ilhan TEKELİ        Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
                                Osman MERİÇ                   620
           Dernek Genel Koordinatörü:       İller ve Belediyeler Dergisinin 1991 Yılı Yayın Fihristi
              Av. Engin AYDIN          T.B.D                       629

              YÖNETİM  YERİ:
         Mithatpaşa C a d . N o : 4 5 / 2 - Ankara
              Tel: (4) 131 6 7 4 0              İLLER E  BELEDİYELER
                                           V
             Fox : (4) 132 38 33
           Misafirhane: Selanik Cad. 5 7          AYLIK İLİM VE MESLEK DERGİSİ
           Tel: (4) 1 2 5 0 0 0 3 - 125 0 0 31
                                     Türk Belediyeciliğinin ilk ve tek dergisi
             A B O N E KOŞULLARI:
             Yıllık: 5 0 0 . 0 0 0 . - TL.
             6 Aylık: 2 5 0 . 0 0 0 . - TL.    I Belediyelerimizin hukuksal, mali ve teknik konularına ilişkin
         Yabancı ülkelere yıllığı: 1.000.000.- TL.    sorunlarda,
                                 • Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuatların takibinde,
         Y a y ı n l a n m a y a n yazılar geri verilmez.
                                 • Belediyelerimize ilişkin her türlü Şilt, Bayrak, Fors, Flama ve
             REKLAM FİYATLARI :           Amblem yapılmasında yardımcı olmak,
         A r k a Kapak (renkli) 4.000.000.-     • Belediyeciliğin ve şehirciliğin ilerlemesi konularında,
         Ö n İç Kapak (renkli) 3.000.000.-
         A r k a Ic Kapak (renkli) 2.500.000.-   • Belediye mevzuatlarına ilişkin yayın ihtiyaçlarının karşılan­
         İç Sayfalar (renkli)  1.000.000.-       masında,
                                 • Belediyecilik ve şehircilik konularında kurslar, konferanslar
                DİZGİ:               ve sempozyumlar düzenlenmesinde,
                ARTI Ltd.
                                 • Belediye etkinliklerinin tanıtımında, uzman kadrosu ile tüm
        Tel: (4) 1 1 8 6 3 8 0 • Fax: (4) 1 25 08 3 7  Belediyelerimizin hizmetinde.
                BASKI:              Dergi Yayın ve Danışma Kurulu, ayrıca Yerel Yönetimlerimizin
         M A Y A Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Sti.  hizmet üretme ve mali kaynak yaratmaya yönelik işlevlerinde
           Tel: (4) 1 1 8 01 5 3 - 1 25 25 9 5       katkı sağlayacak projeler üretecektir.
   1   2   3   4   5   6   7   8