Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 46                   Şubat  1990                      Sayı:  532           Sahibi                                     Abone
   Türk  Belediyecilik  Demeği  Adına                         Yıllık : 100.000 TL.
                              İLLER               6 Aylık : 75.000 TL.
                                                   memleketlerle
         Aytaç  DURAK                 V E             Yabancı  : 200.000 TL.
                                               Yühğı
                          BELEDİYELER
    Mithatpaşa   Caddesi  No. 45/2                         İlân ücretleri İdare ile
                                                kararlaştırılır.
           Ankara               DERGİSİ              Neşrolunmayan    yazılar

        Telefon : 131 67 40       Yazı İşleri Sorumlu  Müdürü         geri verilmez.
    Misafirhane  : Selanik Cad.  57     Prof. Dr. Nuri TORTOP
      Tel : 125 00 03 - 125 00 31                          İLK — SAN MATBAASI L T D . ŞTİ.
                                            T E L : 23] 23 26 • 231 96 19 — ANKARA                       Belediyelerimizin


                    tüm    yatırımlarına          malî

                      katkıda       bulunan..,


             ...  kentlerimizin          çağdaş      düzeyde


                  gelişmesine          öncü      olan...

                     Dünyada        tek    banka...
                             ••••                           \ I L t E n n B A N K A S ^
                                B A N K A S I I
                            l l t E
                 İLLER               BANKASI

                  Planlı       kentleşmenin


                      güçlü       desteği
   1   2   3   4   5   6   7