Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

Y I L : 46               NİSAN  1990                       SAYI  : 534

           Sahibi                                   Abone
   Türk  Belediyecilik Demeği  Adına                        Yıllık : 100.000 TL.
                             İLLE              6 Aylık : 75.000 TL.
                                                 memleketlerle
         Aytaç DURAK                V E            Yabancı  : 200.000 TL.
                                             Yühgı
                        B    EDİYEL
    Mithatpaşa  Caddesi  No. 45/2                        İlân ücretleri İdare ile
          Ankara              DERGİSİ                kararlaştırılır.
                                            Neşrolunmayan    yazılar
       Telefon: 131 67 40        Yazı İşleri Sorumlu Müdürü        geri verilmez.
    Misafirhane  : Selanik Cad. 57     Prof. Dr. Nuri TORTOP
     Tel : 125 00 03 - 125 00 31                        İ L K — S A N M A T B A A S ı L T D . Ş T Î .
                                           T E L : 231 23 26 - 231 96 19 — A N K A R A
                       BeledShmlerimizin

                    tüm    fBîmmlannm           malî


                      katkıda      bulunan...

                 kenîlenmizm          çağdaş       dümyd^                  Q<BİİŞ!!TniBBİfni(B     öncü        OİBfHlaao
                     Dünyada       tek   bamka.ao
                            İ L L E R B A N K A S I


                  İLLER              BANKASI
                  Planlı      kentleşmenin


                      güçlü       desteği
   1   2   3   4   5   6   7