Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve


                      BELEDİYELER          1945
          AYLIK       İLİM     VE    MESLEK          DERGİSİ
                        İ Ç İ N D E K İ L E R

      Mahalli  İdareler ve Avrupa  Pazan             Prof. Dr. Nuri  TORTOP

      Yönetimlerarası  Mal ve Hizmet Bölüşümünün         Dr. Güngör  ERDUMLU
      İlkeleri Konusunda   Genel  Esaslar             Belma  ÜSTÜNIŞIK

      Belediye Başkanlannm   Malî ve Sosyal  Hakleın
      Kanunla  Düzenlenmelidir                    Fethi AYTAÇ

      1990 Malî Yılı Bütçe Kanımtmun   Belediye
     İhaleleri İle İlgili Getirdiği Esaslar ve
      Parasal Sınırlar                        Orhan  PİRLER

      TODAİE  Yerel  Yönetim  Araştırma  ve
     Eğitim  Merkezi                        M. Kemal  ÖKTEM
     Belediyelerimizin  Sorularına  Cevaplar            Osman MERİÇ            TÜRK     BELEDİYECİLİK            DERNEĞİ

   YIL : 46               NİSAN   1990                       SAYI  t SM
   1   2   3   4   5   6