Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL : 45              OCAK -  1989             SAYI :  519            Sahibi                              Abone
     Türk Belediyecilik Demeği Adına                    Yıllık : 100.000 TL.
                            İLLER            6 Aylık : 75.000 TL.
                                              memleketlerle
          Ajrtaç DURAK             V E           Yabancı : 200.000 TL.
                                          Yıllığı
       Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   BELEDİYELER            İlân ücretleri İdare ile
            Ankara            DERGİSİ             kararlaştırılır.
                                         Neşrolunmayan   yazılar
         Telefon : 131 67 40                         geri verilmez.
      Misafirhane : Selanik Cad. 57  Yazı İşleri Sorumlu Müdürü
                         Prof. Dr. Nuri TORTOP
        Tel: 125 00 03- 125 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer:
                                         Desen Matbaası Ltd. Şti.
                      Belediyelerimizin
                    tüm   yatınmlarma        malî


                      katkıda      bulunan...

               ... kentlerimizin       çağdaş     düzeyde

                   gelişmesine       öncü     olan...

                     Dünyada      tek   banka...


                           İ L L E R B A N K A S I

                  İLLER            BANKASI
                   Planlı     kentleşmenin


                      güçlü      desteği
   1   2   3   4   5   6   7