Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

ILLER             ve
         o                   BELEDIYELER
        19  45


        AYLIK      ILIM    VE   MESLEK        DERGİSİ
                   İ Ç İ N D E K İ L E R
     Belediye Başkanlannm  Seçilme Yeterlikle­
     rini Kaybetmeleri Dolayısıyle Düşürülme­
     leri Konusunda Ortaya Çıkan Yeni Durum  ... Osman MERİÇ.

     1580 ve 3030 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya­
     pan; 335 Sayılı Kanun Hükmünde  Karar­
     namenin  Getirdiği Yeni Düzenlemeler
                            Ramazan SODAN.              .. 7
     Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar
                            Osman MERİÇ                12

            TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ

   YIL:  45               OCAK -   1989               SAYI:519
   1   2   3   4   5   6