Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 45                Eylül 1989                    Sayı: 527
            Sahibi                              Abone
     Türk Belediyecilik Demeği Adına                    Yıllık : 100.000 TL.
                            İLLER            6Aylık: 75.000TL.
                                             memleketlerle
          Ajrtaç DURAK             V E          Yabancı : 200.000 TL.
                                          Yıllığı
      Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   BELEDİYELER            İlân ücretleri İdare ile
           Ankara            DERGİSİ             kararlaştırılır.
                                        Neşrolunmayan   yazılar
         Telefon : 131 67 40   Yazı İşleri Sorumlu Müdürü      geri verilmez.
      Misafirhane : Selanik Cad. 57   Prof. Dr. Nuri TORTOP
       Tel: 125 00 03 - 125 00 31                   Dizilip Basıldığı Yer:
                                        Desen Matbaası Ltd. Şti.
                      Belediyelerimizin

                    tüm   yatırımlarma        malî

                     katkıda     bulunan...

              ... kentlerimizin       çağdaş     düzeyde


                  gelişmesine       öncü     olan...
                    Dünyada      tek   banka...


                           İ L L E R B A N K A S I


                  İLLER            BANKASI                  Planlı     kentleşmenin


                      güçlü     desteği
   1   2   3   4   5   6   7