Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER              ve       m.
       19 45       BELEDİYELER


        AYLIK      İLİM    VE    MESLEK        DERGİSİ                     İ Ç İ N D E K İ L E R


     1989 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Belediyeler                Orhan PİRLER
     Mahalli İdarelerin Spor Derneklerine Doğrudan
     ve Dolaylı Yollarla Yaptıkları Yardımlar ve
     Bu Yardımların Hukuki  Sonuçları                   Muzaffer  DİLEK

     Belediyelerimizin Sorularına  Cevaplar                 Osman  MERİÇ
            TÜRK    BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ

   YIL: 45                 Eylül 1989                  Sayı: 527
   1   2   3   4   5   6