Page 2 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 2

YIL: 44            Kasım  -   1988            SAYI:  517            Sahibi                               Abone
     Türk Belediyecilik Demeği Adına                    Yıllık : 100.000 TL.
                            İLLER            6 Aylık : 75.000 TL.
          Aytaç DURAK              V E          Yabancı memleketlerle
                                          Yühgı
                                             : 200.000 TL.
                        BELEDİYELER            îlân ücretleri İdare ile
       Mithatpaşa Caddesi No. 45/2
            Ankara             DERGİSİ             kararlaştırılır.
                                         Neşrolunmayan   yazılar
         Telefon : 131 67 40     Yazı İşleri Sorumlu Müdürü      geri verilmez.
      Misafirhane : Selanik Cad. 57    Prof. Dr. Nuri TORTOP
        Tel: 125 00 03- 125 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer:
                                         Desen Matbaası Ltd. Şti.
                       Belediyelerimizin

                    tüm   yatınmlanna        malî

                      katkıda     bulunan...

               ...  kentlerimizin       çağdaş     düzeyde

                   gelişmesine       öncü    olan...

                     Dünyada      tek   banka...


                           I L i e n B A N K A S I

                  İLLER            BANKASI
                   Planlı      kentleşmenin


                      güçlü      desteği
   1   2   3   4   5   6   7