Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

İLLER             ve
        o

        1
            5^
                 BELEDİYELER       19  45

       AYLIK      İLİM    VE    MESLEK        DERGİSİ

                   İ Ç İ N D B K İ L B R  Belediyelerin Turizm  Alanında  Görev ve
  Sorumluluklan                    Prof.Dr.Nuri TORTOP          321


  Tasarruf  Amaciyle  Belediyelerin  Harca­
  malarına   ve Çalışmalarına    Getirilen   Osman MERİÇ               326
  Sınırlamalar


  Nevşehir'de  tmar-Islah- İmar  Uygulama
  Çalışmalan                     Yahya YILMAZ.              332


  Belediyelerimizin  Sorularına Cevaplar      Osman MERİÇ               336


           TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ

   YIL: 44               Kasım -   1988               SAYI:  517
   1   2   3   4   5   6