Page 2 - TBB
P. 2

YIL : 43              TEMMUZ   - AĞUSTOS   1987        SAYI  : 501 - 502


                                            Abone
         Sahibi             İLLER              YıUık : 20.000 TL.
   Türk Belediyecilik Derneği adına                     6 Ayhk : 15.000 TL.
                           VE             Yabancı memleketlere
       Aytaç DURAK                             Yıllığı : 40.000 TL.
    Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   BELEDİYELER              İlân ücrelleri İdare ile
                                           kararlaştı nlır.
         Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
    Telefon : 131 67 40         DERCİSİ               geri verilmez.
    Misafirhane : Selânik Cad. 57
    Tel : 125 00 03 - 125 00 31 Yazı İşleri Sorumlu Müdürü    Dizilip Basıldığı Yer :
                      Prof. Dr. Nuri TORTOP       İlk-San Matbaası Ltd. ŞtL                          B A N K A S I
         1145'i Teknik olmak üzere 3250 ele mam ve 20 Milyar liralık mali gücü ile
       II ö z e l İdareleri, Belediyeler ve Köylerin
               HARİTA             TURİSTİK  TESİSLER

               İMAR PLANI          SOSYAL   TESİSLER

               İÇMESUYU           GIDA  SANAYİİ

               KANALİZASYON         TİCARİ  TESİSLER


               ELEKTRİK           İDARE  BİNALARI
       ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.


          Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçlan tam olarak karşılayan  kalkınmaya
       191,6 Milyar liralık katkıda bulunan bu banka, ilgilenenlerin hayranlık duy­

       duğu bir kuruluştur.

     (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7