Page 1 - TBB
P. 1

İLLER              ve
        o
                 BELEDİYELER


        945

     A Y L I K      İLİM     VE    M E S L E K       DERGİSİ                    İ Ç İ N D E K İ L E R

  İl Özel İdareleri İle İlgili Son Değişiklikler
  Özel İdarelerin Görevleri, Gelir ve Giderleri Prof. Dr. Nuri TORTOP     257

  Belediyecilerin Eğiümi ve TODAİE         Taceitin KARAER         259


  Kıyı Sorunu ve Kıyıların Kirlenme Nedenleri ... Temel ÇALIK         265

  Mahalli İdare Kararlarına Halk Katıhmi:
  Genel Bir Değerlendirme              Esat ÖZ             268

  Belediyeler için: Mühendisin ve İnşaatçının
  Hukuk Rehberi                   Erol OLGAÇLI          276"


  Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Osman MERİÇ           279


          TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ
  YIL : 43           TEMMUZ  - AĞUSTOS  1987        SAYI : 501 - 502
   1   2   3   4   5   6