Page 5 - TBB
P. 5

13 — İstanbul i l merkezinde Kağıtha   19 — Konya i l merkezinde Meram  ilçe
        ne ilçe belediyesi,             belediyesi, (3399 s. yasa ile)
                            20 — Samsun  ilinde Asarcık üçe bele­
        i
    14 —• zmir i l merkezinde Buca ilçe be­
        lediyesi,                   diyesi,
                            21 — Şanlıurfa ilinde Harran ilçe bele­
        İ
    15 —- zmir  i l merkezinde Konak ilçe      diyesi.
        belediyesi, (Merkez ilçe yerine)
                              Bu yerlerde belediye seçimleri ilçe­
    16 — Kastamonu  il'inde Pınarbaşı ilçe  ler faaliyete geçtikten sonra yapılacak­
        belediyesi,               tır.
    17 — Konya i l merkezinde Karatay l ­     Yeni ilçelerin oluşumundan  sonra
                        i
                                              ü
        çe belediyesi (3399 s. yasa ile)   illerimiizn belediye sayıları ile i l , çe
                            diğer yerleşim birimlerindeki belediye
    18 — Konya i l meılkezinde Selçuklu l ­  sayılarında değişiklik olmuştur. Son du­
                        i
        çe belediyesi (3399 s. yasa ile)  r u m aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

             Büyükşehir   İl Merkezi    İlçe   Diğerleri    Toplam
      Adana        1        s      17     15       33
      Adıyaman      :—       İ'       6      7       14
      Afyon       —'       1       13     50       64
      A ğ n       ^        X       7     —        8
      Amasya       r—       1       5     16       22
      Ankara       1       M       25     39        65
      Antalya      r—,       i       12     29        42
      Artvin       —        1       7      2       10
      Aydın       ^        X       13     29        43
      Balıkesir     —^       1       17     23        41
     BUecik       —.       X       6      3       10
     Bingöl       r—.       1       6      1        8
     Bitlis       -1    '   1       6     —         7
     Bolu                X       11     5        17
     Burdur       —<       X       7     13        21
     Bursa        1       —       15     23        39
     Çanakkale      —        1      11     12       24
     Çankırı       —        1      11      Ş        20
     Çorum        —        1      10      6       17
     Denizli       —        1      14     46        61
     Diyarbakır     —        1      12      1        14
     Edirne       —        1       7     10        18
     Elazığ               1       9      6        18
     Erzincan      —        1       7      7        15
     Erzurum       —        I      15      9       25
     Eskişehir      —        1       9     11        21
     Gaziantep      1      r—*       8     11        20
     Giresun      —t        t,      11      8       20
     Gümüşhane      •—       1       7      7       15
     Hakkari       —        1       5      3        9
     Hatay       _   .     \       9     13       23

                                              435
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10