Page 2 - TBB
P. 2

YIL i 43               KASIM  1987                 SAYI : 505


                                               Abone
            Sahibi             İLLER              Yılhk : 20.000 TL.
                                                 15.000 TL.
                                                :
                                            6 Ayhk
      Türk Belediyecilik Demeği adına                     Yabancı memleketlere
          Aytaç DURAK              V E              YıUığı : 40.000 TL.
       Mithatpaşa Caddesi No. 45/2  BELEDİYELER              İlân ücretleri İdare üe
                                             kararlaştırılır.
            Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
       Telefon : 131 67 40         DERCİ$İ               geri verilmez.
       Misafirhane : Selânik Cad. 57
                           î
       Tel : 125 00 03 - 125 00 31 Yazı şleri Sorumlu M ü d ü r ü   Dizilip Basıldığı Yer :
                         Prof. Dr. N u r i TORTOP     İlk-San Matbaası Ltd. ŞtL


               t L L B R          B A N K A S I
            1145'i Teknik olmak üzere 3250 ele manı ve 20 Milyar liralık maJi gücü ile
          tl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin                  HARİTA             TURİSTİK  TESİSLER

                  İMAR  PLANI          SOSYAL   TESİSLER


                  İÇMESUYU            GİDA  SANAYH

                  KANALİZASYON          TİCARİ  TESİSLER

                  ELEKTRİK            İDARE  BİNALARI
          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi sağlar.


            Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçlan tam  olarak karşılayan kalkmmaya

          191,6 Milyar liralık katkıda bulunan bu banka, ilgilenenlerin hayranlık duy­
          duğu bir kuruluştur.


        (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7