Page 1 - TBB
P. 1

İLLER             ve

         .          BELEDİYELER


          4S


      A Y L I K     İ L İ M    V E    M E S L E K       D E R G İ S İ                     İ Ç İ N D E K İ L E R
    Yeni Büyük Şehirler ve 103 Yeni İlçe     Fikri GÖKÇEER          433

    Yol Harcamalarına Katılma Payı ve
    Özel Arabalar                   Ahmet Sezai AYDIN        437

    Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar      Osman  MERİÇ           443

          TÜRK      BELEDİYECİLİK          DERNEĞİ
   YIL : 43               KASIM   1987              S A Y I t 905
   1   2   3   4   5   6