Page 2 - TBB
P. 2

YIL s 42            TEMMUZ - AĞUSTOS    1986           SAYI: 489-490


                                               Abone
            Sahibi              İLLER              Yühk : 5000 TL.
      Türk Belediyecilik Demeği adına                      6 Ayhk : 3000 TL.
                              V E            Yabancı memleketlere
         Mehmet ALTINSOY                            Yıllığı : 10.000 TL.

      Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   B E L E D İ Y E L E R        İlân ücretleri İdare ile
                                             kararlaştırılır.
           Ankara                             Neşrolunmayan yazılar
      Telefon : 31 67 40          D E R C İ S İ            geri verilmez.
      Misafirhane : Selânik Cad. 57 Yazı İşleri Sorumlu Mûdûrfi
      Tel : 25 00 03 - 25 00 31                     Dizilip Basıldığı Yer :
                         Prof. Dr. Nuri TORTOP      İlk-San Matbaan Ltd. ŞtL


               İI-LKR            B A N K A S I
            1102'si Teknik olmak üzere 3482 ele mam ve 20 Milyar liralık mali ^ c ü ila
          tl özel idareleri. Belediyeler ve Köylerin            HARİTA               TURİSTİK  TESİSLER

            İMAR  PLANI            SOSYAL  TESİSLER


            ÎÇMESUYU              GIDA  SANAYC

            KANALİZASYON            TİCARİ  TESİSLER

            ELEKTRİK              İDARE  BİNAJLARI

          ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi saclar.


            Yurt ferçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkınmaya
          76 Milyar liralık katkıda bulujıan bu Banka, ilgilenenlerin hayranlık duydu-
          J:u bir kuruluktur.


         (BASIN A : 2X»2)
   1   2   3   4   5   6   7