Page 1 - TBB
P. 1

İ L L E R              ve


                 B E L E D I Y E L E R

         +5

     A Y L I K     İLİM     VE    M E S L E K       DERGİSİ


                      İ Ç İ N D E K İ L E R    Belediye Personelinin Sicil Sistemi ve Disiplin
    Cezası Uygulaması                 Osman MERİÇ           193


    Garaj ve Otopark Belediyeler           Ahmet Sezai AYDIN       201

    Ekonomik ve Ekolojik Bakımdan  Taşımacılığın
    Planlanması                     Burhan AY KAÇ          208


    İletişim ve Gelecek                Tacettin KARAER         215

    Konut Meselesi ve Mahalli İdarelerin Mesuliyeti Dr. Kadir ARICI       219

    Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Osman MERİÇ           223
           TÜRK     BELEDİYECİLİK          DERNEÖİ
   YIL : 42           TEMMUZ  - AĞUSTOS   1986          SAYI : 489-490
   1   2   3   4   5   6