Page 2 - TBB
P. 2

Y I L s 42               MAYIS  1986                 SAYI  : 487


                                              Abone
           Sahibi              İLLER              Yılhk : 5000 TL.
      Türk Belediyecilik Demeği adına                     6 Ayhk : 3000 TL.
        Mehmet ALTINSOY             VE             Yabancı : memleketlere
                                                  TL,
                                                10.000
                                            Yılhğı
      Mithatpaşa Caddesi No. 45/2   BELEDİYELER              İlân ücretleri İdare ile
           Ankara                               kararlaştırılır.
                           DERCİ$İ             Neşrolunmayan yazılar
      Telefon : 31 67 40                            geri verilmez.
      Misafirhane : Selânik Cad. 57
      Tel : 25 00 03 - 25 00 31 Yazı İşleri Sorumlu Mûdfirfl     Dizilip Basıldığı Yer :
                        Prof. Dr. Nuri TORTOP       İlk-San Matbaası Ltd. ŞtL


              ÎLLER            B A N K A S I
            1102'si Teknik olmak üzere 3482 ele mam ve 20 Milyar liralık mali gücü İle
          fi ö z e l idareleri. Belediyeler ve Köylerin
            HARİTA               TURISTIK   TESISLER

            IMAR  PLANı            S O S Y A L TESISLER

            ÎÇMESUYU              G ı D A SANAYII


            KANALIZASYON            TICARI  TESISLER

            ELEKTRIK              IDARE  BINALARı
         ve çeşitli hizmetlerini gerçe<kleşt -ir ve ortak idarelere kredi sağlar.            Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan kalkmmaya
          76 Milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin hasrranlık duydu-
          j:u bir kuruluştur.


         (BASIN A : 20002)
   1   2   3   4   5   6   7