Page 1 - TBB
P. 1

ILLER              ve

                 BELEDIYELER


       1945

     A Y L I K     İ L İ M    V E   M E S L E K       D E R G İ S İ


                     t Ç İ N D E K İ L E B


     Belediye Organları Arasında Çıkacak
     Anlaşmazlıkların Çözümleri            Ahmet Sezai AYDIN        129     Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Latin
     Amerika Merkezinin Çalışmaları          Tacettin KARAER         136


     Belediyelerimizin Sorularına Cevaplar       Osman MERİÇ           143           T O R K    B E L E D İ Y E C İ L İ K    D E R N E Ğ İ
   YIL : 42               MAYIS 1986                 SAYI  ! 487
   1   2   3   4   5   6